Resum de l'enquesta òmnibus 2016

Enquesta d’opinió sobre el comerç a Barcelona. Òmnibus municipal.

L'Ajuntament de Barcelona posa al teu abast informació sobre l’opinió dels ciutadans respecte al comerç de la ciutat i els seus hàbits de compra.

On reben una millor atenció

La suma dels percentatges de la botiga de barri o especialitzada i els mercats municipals (78%) constaten que els entrevistats se senten més ben atesos en el comerç de proximitat. El 50,9% d'entrevistats que acostumen a fer les compres de la llar afirmen que se senten més ben atesos a la botiga de barri o especialitzada per davant dels mercats municipals (27,1%). A continuació, trobem els supermercats (11,8%), els centres comercials (4,2%), els grans magatzems (1,2%) i els hipermercats (0,7%).

Valoració de l'oferta comercial

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’oferta comercial de Barcelona amb una nota mitjana de 8 sobre 10. En concret, el 85,9% dels compradors es mostren molt o bastant satisfets, el 11,1% satisfets i el 2,1% poc o gens satisfets.

Ha comprat alguna vegada per internet?

El 60,3% dels barcelonins afirma haver comprat alguna vegada per internet. La penetració de la compra per internet s’estabilitza al voltant del 63% del conjunt de la població després d’una tendència a l’alça de 15 anys (descomptant l’important descens del 2012).

Valoració dels horaris comercials

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren els horaris comercials amb una nota mitjana de 7,7 sobre 10. En concret, el 82,8% dels compradors es mostren molt o bastant satisfets, el 12,3% satisfets i el 4,1% poc o gens satisfets.

Valoració de l'atenció personal

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’atenció personal per part dels comerciants amb un 7,4 de mitjana sobre 10. En concret, el 75,4% dels compradors estan molt o bastant satisfets, el 19,4% satisfets i el 3,3% poc o gens satisfets. 

Afiliats a la Seguretat Social

El  comerç  ocupa a 149.468 persones a Barcelona, el que representa un 14,5% sobre el total dels afiliats de la ciutat. Del total d'ocupats, 95.811 treballen al sector minorista (64,1%) i 53.657 (35,9%) al majorista.

L'evolució de l'ocupació en el comerç respecte l'any 2015 ha estat positiva, amb un augment del +2,4% (3.537 persones), inferior a l'increment total d'afiliats a la ciutat (+3,4%). El sector minorista és el que ha experimentat una evolució més positiva (+3,6%), mentre que el majorista es manté pràcticament estable (+0,3%).