Resum enquesta sector restauració 2016

L'Ajuntament de Barcelona posa al teu abast un resum de l'enquesta del sector restauració del 2016, en què es recull les característiques més essencials del sector de la restauració de la ciutat i alhora es mostra l'opinió dels restauradors respecte a l'activitat economòmica així com les perspectives de futur.

El 29,9% dels establiments del sector de restauració estan associats.

El 29,9% dels establiments del sector de restauració estan associats. Prop de la meitat dels associats pertany al Gremi de Restauració de Barcelona.

El 40,4% dels responsables entrevistats asseguren que el seu personal ha fet algun curs formatiu els dos darrers anys

El 40,4% dels responsables entrevistats asseguren que el seu personal ha fet algun curs formatiu els dos darrers anys.

El 83,5% dels locals visitats són de lloguer

Pel que fa al règim de tinença del local, el 83,5% dels locals visitats són de lloguer, el 13,8% són de propietat i el 0,6% són concessió municipal.

El 57,8% dels locals visitats té la gestió comptable informatitzada

El 57,8% dels locals visitats té la gestió comptable informatitzada i el sistema de serveis de l'establiment un 27,8%.