Alertes per alta contaminació atmosfèrica a través del correu electrònic

Per rebre alertes per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona (NO₂ i PM₁₀) al teu correu electrònic, omple les dades següents:

En subscriure't a aquest servei gratuït, rebràs els avisos de l'Ajuntament de Barcelona quan la Generalitat de Catalunya activi escenaris d'alta contaminació atmosfèrica (avís preventiu o episodi de contaminació) dins la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, on s'inclou la ciutat de Barcelona.

Adreça de correu electrònic*
Lloc de residència*
Accepto*

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que les teves dades personals s'incorporaran al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de rebre informació d'alertes per alta contaminació atmosfèrica, així com enquestes relacionades amb la matèria i l'ús d'aquest servei municipal. Pots exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-te per escrit al Registre General de l'Ajuntament: pl. de Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte « Exercici de dret LOPD ».


* tots els camps són obligatoris