Aprovada la proposta de nova denominació del Consell d'Immigració

CMIB. També s'ha aprovat la proposta de nova Missió i nou Reglament del Consell.

El passat 4 de març, el Ple del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona va aprovar la proposta de nova Denominació, Missió i també nou Reglament del Consell, que un cop s’aprovi per part del Consell Plenari Municipal passarà a dir-se:

Consell Municipal de Migracions i Refugi

 

El nou Reglament ha estat elaborat en un Grup de Treball, partint de la definició de missió i objectius actuals, que s’han actualitzat posant èmfasi en la nova realitat: un fort increment de persones demandants d’asil i refugiades, amb un terme més ampli de migracions, transversal i inclusiu, i incorporant nous perfils i diversitats que es troben a la ciutat, a través del concepte “rerefons (background) migratori” per donar la benvinguda totes les entitats que s’hi sentin interessades.

Així mateix, el Reglament parteix de les pautes anteriors, que ja estaven força al dia, i s’adapta al Nou Reglament de Participació Ciutadan​a. Podeu consultar els principals canvis i novetats en la presentació annexa a l’acta del Plenari. Es va aprovar amb una petita esmena en el Ple del Consell, garantint la celebració de dos Plenaris anuals.

El següent pas, un cop hagi passat el procés de tramitació jurídica, serà la seva aprovació en el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.