Espai Barcelona Cuida

CMIB. Equipament per facilitar informació a la ciutadania sobre serveis i recursos disponibles al territori, sensibilitzar la ciutadania en relació a les cures i promoure l’intercanvi i el treball en xarxa.

Barcelona Cuida ha obert les seves portes. Es tracta d’un centre pioner a la ciutat de Barcelona que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom. L’espai s’ubicarà provisionalment a l’Avinguda Marquès de l’Argentera, 22.

Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona s’ha establert coordinació per seguir avançant amb les 68 propostes del CMIB per la Dignificació del treball de la llar i les cures, tema de l’any 2017 del Consell.

Podeu seguir la comunicació sobre aquesta temàtica a través del compte de twitter Ciutat de Drets.