Petició de regularització extraordinària a persones immigrades en situació irregular

COVID-19. Onze persones immigrades reclamen mesures extraordinàries al govern espanyol.

La situació de crisi generada per la COVID-19 està tenint un fort impacte social i econòmic, especialment cap als col·lectius més vulnerabilitats, sovint persones migrades en situació irregular. En aquest sentit, des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) s’ha publicat recentment un comunicat sobre la necessitat urgent que es procedeixi a la regularització extraordinària de les persones que es troben en situació irregular administrativa.

Onze persones immigrades han realitzat posicionaments públics en el mateix sentit, reclamant que cal prendre mesures extraordinàries perquè les persones que estan en situació irregular no quedin desemparades per fer front a aquesta crisi i garantir els seus drets. A més, la seva regularització permetria incorporar aquestes persones al mercat de treball i contribuir així a la lluita contra la crisi generada per la pandèmia, ja que moltes d’aquestes persones tenen formació per diversos sectors, inclosos el sanitari o sociosanitari, de manera que podrien incorporar-se de forma immediata en residències i hospitals.

A continuació podeu enllaçar amb els seus testimonis: