Proposta de dies festius de lliure disposició pel curs 2020-2021

El plenari del CEMB, en la seva reunió ordinària del dia 28 de maig de 2020, ha aprovat la següent:

PROPOSTA DE DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ PEL CURS 2020-2021

1r trimestre: dilluns 7/12/2020
2n trimestre: 15/2/2021, dilluns de Carnestoltes
3r trimestre: divendres 21/5/2021

Cosa que certifico als efectes oportuns.

Barcelona, 29 de maig de 2020

Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar
Secretària del Consell Escolar Municipal de Barcelona

Compartiu aquest contingut