You are here

L'AMPA del Conservatori fomenta la col·laboració entre les famílies i el centre, promou activitats, serveis i iniciatives d'interès general i coordina amb el centre la creació de canals de diàleg i participació.

Presentació AMPA BRUC

Les principals activitats i funcions que desenvolupa són les següents:

 • Representació i defensa dels interessos culturals i acadèmics de l'alumnat associat. Organització i realització de les Orles Fi d'estudis. 
 • Reunions periòdiques amb la direcció del Conservatori.
 • Reunions amb la representació de l'alumnat (Junta de delegats)  
 • Representació al Consell Escolar i participació en els seus diferents grups i comissions de treball. 
 • Col·laboració en els intercanvis amb grups musicals d’altres conservatoris, organitzant els dinars i berenars de benvinguda
 • Comunicació amb l’AMPA dels altres conservatoris catalans i escoles municipals de música de Barcelona. 
 • Seguiment dels acords presos en l’assemblea de l’AMPA i en les juntes obertes.
 • Col·laboració en altres tipus d’activitats amb el Conservatori. 

Composició de la Junta:

 • Presidenta: Maribel Varela i Carballo
 • Tresorera: Marga Argemí Fernández
 • Secretària: Núria Rodríguez Camara

Inscripció a l'AMPA

Lliureu aquesta butlleta en el moment de formalitzar la matrícula i envieu un correu electrònic amb noms i cognoms de l'alumne a: ampabruc@gmail.com

Per a contactar amb l'AMPA

ampabruc@gmail.com