You are here

L'AMPA del Conservatori fomenta la col·laboració entre les famílies i el centre, promou activitats, serveis i iniciatives d'interès general i coordina amb el centre la creació de canals de diàleg i participació.

Les principals activitats i funcions que desenvolupa són les següents:

 • Representació i defensa dels interessos culturals i acadèmics dels alumnes fills dels associats.
 • Reunions periòdiques amb la direcció i la gerència  del Conservatori.
 • Representació al Consell Escolar, Comissió econòmica, etc.
 • Organització d'activitats culturals relacionades amb la música.
 • Col·laboració en els intercanvis amb alumnes d'altres conservatoris.
 • Cooperació amb les AMPES dels altres conservatoris catalans.
 • Impulsar la participació del Conservatori en actes de la ciutat.
 • Fer el seguiment dels acords adoptats per l'assemblea de l'AMPA.

Composició de la Junta:

 • Presidenta: Maribel Varela i Carballo
 • Tresorer: Joaquim Beser Valls
 • Secretària: M. Carmen Solera Armengol

Inscripció a l'AMPA

Descarrega aquest imprès d'inscripció, emplena'l i envia'l a ampabruc@gmail.com

Per a contactar amb l'AMPA

ampabruc@gmail.com