La veu com a forma de comunicació, expressió i coneixement personal. Com a manifestació artística i, per què no? D’aproximació, d’alegria, de seducció, d’expressió d’emocions. Com a instrument que tot ésser humà té i ha de poder-ne gaudir i utilitzar correctament.
Treballarem i coneixerem l'aparell fonador, escalfarem la veu i possarem en pràctica el poder de la paraula, del so en moviment; aprofundirem en la investigació del so i les seves múltiples formes d’utilitzar la veu:  Improvisació lliure i/o a partir de patrons harmònics i creació a l’instant. Patrons rítmics, afinació i emissió a partir de l’escolta i el moviment expressat amb el nostre cos i amb la nostra veu.

Ballarem, cantarem i crearem.

ADREÇAT A
Obert a tothom, no calen coneixements musicals previs.

PREU: 306 euros

HORARIS I DATES
Dijous de 12 a 13h
Duració: 30 hores

MÍNIM D'ALUMNES
6 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim).

PROFESSORAT

Mariona Sagarra

Vull saber més sobre les preinscripcions a aquest o qualsevol altre Curs Obert