You are here

BRUC OBERT ha publicat el calendari dels Cursos Oberts 2019/20

El termini de preinscripcions als Cursos Oberts 2019/20 de BRUC OBERT començarà el 3 de setembre i acabarà el 12 de setembre de 2019 (ambdòs inclosos). Podeu trobar més informació al següent enllaç.

L’oferta detallada de tots els Cursos Oberts 2019/20 la podeu consultar als desplegables del següent enllaç.