You are here

Guitarra i Tradició al cicle Dijous Concert

GUITARRA I TRADICIÓ
Un concert de guitarra amb un repertori de melodies
tradicionals catalanes arranjades per aquest
instrument.
Compositors catalans del S. XIX fins al S.XXI, que han
sentit la música tradicional catalana com a part del
seu patrimoni i han creat harmonitzacions i
arranjaments per a guitarra, utilitzant un llenguatge
particular que ha anat variant segons l’època i estil de
cada compositor.
Miquel Llobet (Barcelona 1878-1938), Emili Pujol (la
Granadella 1886, Barcelona1980), Antoni Ruiz Pipó
(1934 Granada,1997 París), Albert Llanas i Rich, (Barcelona 1957), Joan Carles
Martínez Prat, (Barcelona 1959).

Adjunts