You are here

Cursos Oberts al Conservatori Municipal de Música

Preinscripció als Cursos Oberts del Conservatori Municipal de Música de Barcelona

El 16 de setembre es va tancar el procés de preinscripcions on line als Cursos Oberts del Conservatori Municipal de Música de Barcelona per al curs 2018-2019.

Entre d’altres objectiu, el propòsit d’aquests cursos és facilitar una relació natural i participativa dels participants amb la música.

Els Cursos Oberts, per a persones majors d’edat, sense coneixements musicals previs o amb pocs anys de pràctica musical, ofereixen la possibilitat de gaudir de: formació teòrica, cultura musical, formació instrumental o pràctica musical de conjunt.

Després del procés de preinscripció, i del posterior procés de matrícula per l’alumnat admès, dilluns 8 d’octubre s’iniciaran el Cursos Oberts, en les diferents modalitats.

Per a més informació sobre aquesta iniciativa es pot enviar un correu a brucobert@cmmb.cat o consultar ajuntament.barcelona.cat/conservatori/cursos-oberts