You are here

Sorteig d'assignació de professor d'instrument de l'alumnat de nou ingrés

Des del curs 2018-2019 el Conservatori Municipal de Música de Barcelona realitza l’assignació de professorat d’instrument als alumnes que han obtingut plaça per ingresar al Centre i que són d nou ingrés per mitjà d’un sorteig.

Això afecta només a aquelles especialitats instrumentals en les que el Centre disposa en la seva plantilla docent de més d’un professor especialista. En concret de les especialitats següents:

 • Cant
 • Clarinet
 • Flauta travessera
 • Guitarra
 • Piano
 • Saxòfon
 • Trombó/Bombardí
 • Tuba
 • Viola
 • Violí
 • Violoncel

Els alumnes que havien cursat segon instrument el curs 2017-2018 al Conservatori i que han obtingut plaça en les proves d’accés no es consideren de nou ingrés i per tant conserven el professor/a que ja tenien.

El Sorteig d’assignació de professor instrument de l’alumnat de nou ingrés  es durà a terme el 6 de juny a les 17 h. a l’aula 07 del CMMB

L’acte serà obert al públic en general.