Per a sol·licitar el Títol del Pla 66 cal emplenar i enviar a titol@cmmb.cat el següent imprès. 
El Conservatori li enviarà un correu electrònic de confirmació i informació per fer el pagament de les taxes corresponents.

Imprès de sol·licitud del títol del Pla 66

Full d'autorització de delegació de tràmits