Consultes obertes al mercat dintre del Programa de Compra Pública d’Innovació de RIS3CAT

Contractació Pública. Les consultes sobre Punts d'Informació Energètica (Tòtems) i sobre Big Data / Intel.ligència Artificial van tenir lloc el 4 de desembre al Districte Horta-Guinardo.

L'Ajuntament de Barcelona ha fet dues consultes al mercat prèvies als processos de licitació. Una d'elles s'emmarca dins del canvi de model energètic de la ciutat, concretament al voltant de la innovació en la comunicació amb el ciutadà, basant-se en els Punts d'Informació Energètica (Tòtems) de l'Ajuntament de Barcelona. L'altre, dintre de l'àmbit dels drets socials, sobre solucions per aconseguir desenvolupar i implementar innovacions que redundin en una major optimització de l'ús dels recursos públics en l'àmbit de la demanda de serveis socials. Ambdues consultes estan dintre del Programa de Compra Pública d’Innovació de RIS3CAT. L’esdeveniment va tenir lloc el 4 de desembre al Districte Horta-Guinardo.

L’objectiu d’aquestes consultes obertes és, per una banda, informar sobre els processos de licitació, per tal d’aconseguir la més àmplia participació de les parts interessades i per altra, conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel mercat. Això permet als interessats formular comentaris i suggeriments que seran considerats pels òrgans de contractació en la preparació de les licitacions.

Consulta oberta al mercat sobre Tòtems (eficiència energètica)

L’Ajuntament de Barcelona vol involucrar a la ciutadania en el canvi de model energètic de la ciutat. Per això, l’Àrea d’Ecologia Urbana va convocar una consulta oberta al mercat (Open Market Consultation-OMC), prèvia al procés de licitació.

El projecte pivotarà principalment al voltant de la innovació en la comunicació amb el ciutadà, basant-se en els Punts d’Informació Energètica (Tòtems) de l’Ajuntament de Barcelona, els quals es basaran en tecnologies i estàndards oberts que els facin fàcilment exportables i evolucionables en el futur.

Consulta oberta al mercat sobre Big Data / Intel.ligència Artificial

Com a resposta davant d’una situació social en què la demanda de serveis socials a la ciutat de Barcelona està augmentant fins al punt de fer insuficients els recursos disponibles, posant en risc la sostenibilitat necessària en la prestació suficient i equitativa de serveis, l’Àrea de Drets Socials va convocar també una consulta oberta al mercat (Open Market Consultation-OMC), prèvia al procés de licitació.

En aquest sentit, el repte passa per aconseguir desenvolupar i implementar innovacions que redunden en una major optimització de l’ús dels recursos públics.  En aquest sentit,  les tecnologies de BIG DATA i la Intel·ligència Artificial es mostren com clares tendències, encara que no les úniques, amb les quals treballar. Aquests canvis no són exclusius de Barcelona, ​​sinó que afecten per igual a les principals ciutats europees.

Aquests dos  projectes formen part del Programa de Compra Pública d’Innovació de RIS3CAT, que s’emmarca en el Pla Nacional de Compra Pública d’Innovació (CPI). L’objectiu principal d’aquest programa és impulsar la demanda d’innovació per part de l’Administració Pública mitjançant el disseny i l’execució de projectes pilot demostradors i innovadors.

Más información:

RIS3CAT Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel.ligent de Catalunya 

Anunci consulta oberta Tòtems

Anunci consulta oberta Big Data i Intel.ligència Artificial