II Jornades de Compra Pública Socialment Responsable

Contractació pública. L'obligació de les administracions d'innovar per garantir els drets humans en un món globalitzat

La protecció del Drets Humans és una obligació del Estats així com de les empreses, segons els Principis Rectors d’Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides. La contractació pública és un àmbit en què les institucions públiques treballen directament amb les empreses i ha de comptar amb mesures efectives per garantir la protecció d’aquests drets. Tanmateix, és habitual que per part dels proveïdors del sector públic, les seves filials o les seves cadenes de subministrament es cometin violacions greus dels drets humans, no sempre visibles als ulls de l’administració.

La llei actual de contractes del sector públic ha obert l’oportunitat per a la introducció de clàusules socials i ambientals a les licitacions que permeten utilitzar el poder de la compra a favor dels drets humans. Al mateix temps, les organitzacions de justícia global de la societat civil a Catalunya són coneixedores de les vulneracions que es relacionen en molts casos amb proveïdors del sector públic, així com d’iniciatives i mesures que poden contribuir a evitar-les en el context d’aquesta llei.

Des de 2012, diverses administracions públiques i organitzacions de justícia global col·laborem per avançar en aquest terreny, mitjançant el Grup de Compra Pública Socialment Responsable. D’aquí sorgeix la proposta d’organitzar aquestes segones jornades, que té la vocació de continuar incidint en l’obligació de les administracions publiques a garantir el respecte dels drets humans. Per a això, mostrarem les propostes d’innovació i els avanços realitzats en aquest sentit tant en l’àmbit nacional com internacional.

Aquestes jornades estan dirigides a totes aquelles persones que intervenen en tot el cicle relacionat amb la contractació pública i la protecció efectiva dels drets humans a nivell global.

Dimarts 5 de novembre de 2019

Pati Manning. C/Montalegre nº7 (Barcelona)