Primeres licitacions electròniques a l’Ajuntament de Barcelona

Contractació pública. La implementació del sistema de contractació electrònica, amb cofinançament previst amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), s’està fent de manera gradual.

S’han publicat els anuncis de les primeres licitacions electròniques al nou Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona que permet licitar de forma electrònica durant les 24 hores dels 365 dies de l’any, així com consultar tota la documentació relativa i l’estat de tramitació.

La plataforma de licitació electrònica, amb cofinançament previst amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER),  forma part del Sistema Integral de Contractació Electrònica (SICE) que també inclou l’expedient electrònic de contractació.

La nova plataforma preveu totes les actuacions de publicació d’anuncis, recepció,  valoració d’ofertes electròniques encriptades i adjudicació, contribuint a una gestió més eficaç, àgil, rigorosa i, alhora, més transparent.

Les empreses licitadores tenen al mateix portal enllaç al web de suport on hi ha publicades càpsules informatives acompanyades de vídeos curts que abasten diferents àmbits, des de la configuració de l’equip, el registre com a licitador al Portal o el procediment de presentació d’ofertes, entre d’altres.

Aquesta via esdevindrà l’única per poder participar en les licitacions de l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents.