Onze empreses sancionades per crear un càrtel en el subministrament de serveis d'informàtica i tractament de dades a l'Administració Pública

Contractació Pública. La trama empresarial es va repartir els clients, va pactar preus i condicions comercials per encarir els contractes de serveis informàtics a l'Administració.

L’Ajuntament consultarà les empreses per actualitzar els sistemes informàtics d’Habitatge

Habitatge. L'Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona ha convocat una reunió amb el sector empresarial per preparar el procés de licitació que renovarà les seves eines informàtiques

Handshake reflected on a smartphone placed on a laptop.

Adquisició de serveis de sistemes informàtics per realitzar contractació pública electrònica

Contractació Pública. L’Ajuntament de Barcelona està licitant l’adquisició de les eines per comptar amb un Sistema Integral de Contractació Electrònica (SICE)

Barcelona Energia

L'Ajuntament de Barcelona adquireix energia elèctrica d'una comercialitzadora pública pròpia

Contractació Pública. Barcelona Energia, és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Jornada “Contractació Pública Socialment Responsable”

Es presenta la guia de Contractació Pública Socialment Responsable del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)

Agbar ha operat tota la vida sense contracte

Ajuntament. Un informe dels serveis jurídics municipals conclou el mateix que la sentència del TSJC, segons la qual l’empresa no complia els requisits legals per prestar servei.

Constituits dos Grups de Treball de la Taula de Contractació Pública

Els passats 24 i 29 de maig han tingut lloc les reunions de constitució de dos Grups de treball de la Taula de Contractació Pública: el de Seguiment de la contractació pública municipal  i el d’Innovació.

Nova plataforma electrònica intermunicipal de contractació pública

ContractaciA?. Es tracta d’un sistema conjunt amb els ajuntaments de Girona, Gavà, Granollers, Terrassa, Mataró i Premià de Mar.

Nova llei per garantir una contractació pública amb criteris socials

Amb el nou marc es promou la participació d’entitats de l’ESS en els contractes amb l’Administració pública.

La contractació pública com a motor d'innovació

Contractació. Després dels protocols d'eficiència social i sostenibilitat mediambiental, es presenten les guies de contractació pública innovadora i de compra de serveis TIC.