Barcelona Cultura
FESTIVAL GREC

FESTIVAL GREC

Procés d’anàlisi compartit amb el sector i el públic per dotar al GREC d’un projecte sostenible més enllà de les direccions i programacions anuals

El Grec Festival de Barcelona com a dinamitzador del sector i com a vertebrador de la programació d’arts en viu a la ciutat, es va creure necessari obrir un procés d’anàlisi i reflexió per establir-ne la projecció i l’enfocament.

Va constar de tres fases:

  • Entrevista entre els actuals dirigents i l’ICUB.

  • Una taula de treball amb representants de les associacions de professionals (DOC3)

  • Un debat públic (vídeo), sota el nom de Quin Grec volem? amb diferents ponents i debat obert.

Fruit d’aquests episodis, es va consensuar la necessitat que el Grec tingués un projecte vertebrador sostenible que anés més enllà d’una direcció i un programa concrets. Durant el debat, a més, es van recollir diferents propostes i idees sobre com millorar el Festival, lligades sobretot a seva connexió amb la ciutadania, al format, al pressupost, etc.

La convocatòria pública per a una nova direcció del Festival publicada el 28 de setembre de 2016 recull algunes de les consideracions aportades durant aquest procés de treball i va concloure amb la designació de Francesc de Casadesús al novembre de 2016.