Barcelona Cultura

NOVES ECONOMIES DE LA CULTURA

Taller: Economia social, cooperativisme i cultura

25 de gener
A càrrec de l'equip de formació de Coòpolis-Ateneu cooperatiu de Barcelona

NOVES ECONOMIES DE LA CULTURA

Taula debat: Produir cooperant. “Sol no pots, amb amics sí”. Producció Cooperativa d’Esdeveniments Culturals

25 de gener
Participen L'Afluent, Quesoni, Kop de mà y La Tremenda.
Modera Coòpolis-Ateneu cooperatiu de Barcelona

INNOVACIÓ CIUTADANA

Presentació de Projectes Cultura Viva

DEMOCRÀCIA

Presentación y debate: Las instituciones excéntricas: Innovación y experimentación en las instituciones culturales

25 de enero - 19h
Participantes: Jaron Rowan, Judit Font, Anne Rodríguez, Pedro Jiménez y Benito Burgos

GESTIÓ COMUNITÀRIA

Grupo de trabajo: Gestión comunitaria. Bienes comunes i políticass culturales

26 de enero
Investigación dirigida por Artibarri y La Hidra

INNOVACIÓ CIUTADANA

Workshop: Xarxa de Ràdios Ciutadanes de Barcelona

26 de gener
Projecte coordinat per Güifi.net

FINAL DE LES JORNADES

Conferència de Joan Subirats, Comissionat en Cultura

26 de gener

CULTURA VIVA

BARCELONA · 25 i 26 DE GENER · El Borsí, Carrer Avinyó, 23 (Ciutat Vella)

Enguany les Jornades Cultura Viva es presenten com un espai de treball i reflexió conjunta, un punt de trobada i posada en comú de les recerques i els projectes que s’estan duent a terme en el sí de Cultura Viva. Unes jornades que proporcionaran una panoràmica de totes les línies de treball iniciades i un aprofundiment a partir dels grups de treball proposats.

Cultura Viva, des de les darreres jornades realitzades l’any 2016, s’ha desenvolupant com un programa obert que busca reconèixer i afavorir els espais de participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona. Un programa transversal coordinat per l’Institut de Cultura de Barcelona en col·laboració amb diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, entitats i projectes socials i culturals de la ciutat.

Cultura Viva treballa des de la relació i la complicitat entre les comunitats, les institucions i els espais independents de la cultura a partir del reconeixement de la diversitat present als ecosistemes culturals i l’enfortiment de la producció cultural descentralitzada, participada i en xarxa a partir dels següents eixos:

 

Community Management

A culture that is made not of objects and closed experiences, but of dynamic processes of construction or cooperation that are open to multiple kinds of contributions. A way of understanding culture as a laboratory for society, where responses to the systematic crises of our communities may be put to the test, and where new forms of participation may be enabled.