Barcelona Cultura
avatar

El Borsí

https://elborsipelbarri.wordpress.com/

Som una plataforma de veïns i veïnes del Barri Gòtic que reivindiquem la recuperació de l'Edifici del Borsí com a oportunitat per crear un espai convivencial de referència al barri, arrelat al territori. El Gòtic pateix una brutal pressió turística i tematització de l'espai urbà que reverteix negativament als veïns i veïnes. La manca d'equipaments públics de proximitat que donin resposta al barri, se suma a la falta d'espai públic convivencial com a conseqüència de la massificació turística. Aquesta realitat redueix les possibilitats de fer-hi vida cultural i relacional, expulsant els seus veïns i veïnes a la recerca d'altres barris més amables i habitables. Estem construint un projecte de gestió comunitària per convertir el Borsí en un espai de trobada veïnal, on formació, experimentació i creació cultural es vinculi al barri i a les seves necessitats; obrint espais i projectes culturals entesos d'una manera global i inclusiva, i que garanteixin l'accés als drets, l'aprenentatge i relació culturals pels tots els veïns i veïnes del barri. Actualment estem treballant amb el Consorci de Biblioteques, Pla de Barris i Districte donant visibilitat a la reforma i compatibilitat d'espais i usos amb la Biblioteca Andreu Nin que s'ubicarà al mateix edifici.