Barcelona Cultura

WORKSHOPS AND WORKGROUPS

Taller: Sostenibilitat per a noves economies culturals

El taller està emmarcat en la línia de recerca sobre una nova economia per a una nova cultura, en el qual s’abordaran diverses dimensions que es troben imbricades en aquest nou escenari:

  • Qualitat democràtica en el disseny econòmic dels projectes i les empreses culturals. Presentació de dimensions i debat entre els participants
  • Models de sostenibilitat econòmica emergent: Presentació de models i vies d'ingressos, descripció i il·lustració amb casos. Dinàmica participativa de posicionament dels projectes presents, imaginació de noves opcions i debat
  • Propostes de polítiques públiques per afavorir la sostenibilitat econòmica en cultura

Equip taller: Mayo Fuster Morell, Ricard Espelt, i Enric Senabre (disseny taller) Dimmons IN3 UOC

Aquest taller forma part de la recerca Una nova economia per a una nova cultura: innovacions en les economies de la cultura a Barcelona.

Plenari BAM-Cultura Viva

El plenari és l’òrgan de disseny i presa de decisions del BAM – Cultura Viva, punt de trobada i experimentació al voltant de la música en viu, altres economies de la cultura i les noves formes d’entendre la relació entre música i comunitats.

(* La participació a aquest plenari està limitada a agents que ja estan involucrats en el projecte de BAM - Cultura Viva)

Workshop: Xarxa de Ràdios Ciutadanes de Barcelona

(* La participació a aquest workshop està limitada a agents que ja estan involucrats en el projecte de Xarxa de Ràdios Ciutadanes de Barcelona)

Grup de treball: Gestió comunitària. Béns comuns i polítiques culturals

El grup de treball pivota sobre les principals línies de la recerca "Polítiques culturals i béns comuns. Pràctiques i itineraris de gestió comunitària a la ciutat de Barcelona". Se centrarà a compartir i discutir les propostes de la recerca a partir de dos espais de trobada simultanis:

  1. Processos de creació d'equipaments de gestió comunitària

  2. Pràctiques i itineraris de la gestió comunitària en cultura

Investigació dirigida per Artibarri i La Hidra

Aquest grup de treball forma part de la recerca Polítiques Culturals i Béns Comuns: Pràctiques i itineraris de gestió comunitària a la ciutat de Barcelona

Grup de treball: Tramar una Xarxa de Comunitats de Memòria

El taller és un espai per pensar col·lectivament a què ens referim quan parlem d’una Xarxa de Comunitats de Memòria i de quina manera la plantegem de cara al futur.

Definim comunitat de memòria com a un grup de persones que produeix relats i representacions sobre fets del passat i s’organitza per tal de mantenir viva i compartir aquesta memòria amb el conjunt de la ciutadania

Les Comunitats de Memòria han de ser una eina per posar en comú el passat de Barcelona segons diverses temàtiques i territoris a través de processos col·lectius de creació cultural; un espai de trobada, diàleg i organització comunitària a l’entorn de la memòria i la seva incorporació a l’esfera pública.

La Xarxa de Comunitats de Memòria és el projecte que les recull, amb l’objectiu de reconèixer i col·laborar, de manera descentralitzada i participada, amb entitats, grups i persones que treballen per fer visible, conservar i activar en el present memòries diverses de la ciutat.

¿Quin paper juga la memòria per transformar el present? Quins mecanismes es poden establir per donar visibilitat a aquelles memòries que sovint han estat subalternitzades? Com treballen les comunitats de memòria?

En el marc del projecte s’investigaran eines per a dibuixar un mapa de comunitats que produeixen les diverses memòries de la ciutat, a més de com a partir de pràctiques culturals i creatives es pot problematitzar l’amnèsia i la desaparició, a més d’interpel·lar el present més enllà del reconeixement en clau nostàlgica i monumental del passat.

Projecte coordinat per LaFundició

Aquest grup de treball forma part del projecte Xarxa de Comunitats de Memòria

Grup de treball: Música al carrer

El grup de persones que han redactat l’estudi de viabilitat sobre els nous punts de música a la ciutat, proposta un taller participatiu on es trobin diversos actors que interactuen en entorns musicals: músics de carrer, persones implicades en la gestió municipal i diferents entitats ciutadanes, amb l’objectiu d’afavorir i democratitzar la situació dels músics que actuen a l’espai públic de la ciutat.

En el marc del taller es farà una presentació de la nova normativa municipal, la convocatòria i l’estudi elaborat per a generar nous punts de música a l’espai públic.

El taller es dividirà en grups de 4 persones com a màxim que treballaran seguint la nova normativa i un qüestionari que s’ha creat per a dur a terme la selecció dels punts a la ciutat.

Dinamitza: Yacine Belahcene

Presenten: Daniel Granados, Erkuden Fernández, David Jurárez i Pau Badia

Aquest grup de treball forma part del projecte Música al carrer de Barcelona

Taller: Economia social, cooperativisme i cultura

Com es constitueix una cooperativa cultural? Quins són els beneficis i avantatges de treballar dins d’un sistema en línia amb l’economia social, solidària i cooperativa? El taller aprofundirà en el procés de constitució d’una cooperativa SCCL comparant-la amb altres formes societàries, així com destacarà experiències emprenedores culturals i diverses, en forma i contingut. Hi haurà dues cooperatives culturals convidades que parlaran de la seva experiència.

A càrrec de l'equip de formació de Coòpolis-Ateneu cooperatiu de Barcelona

Aquest taller forma part de la recerca Cultura Coperativa. Una recerca sobre Cooperativisme a l’àmbit cultural barceloní.