Barcelona Cultura
Assoliment d’una escolta democràtica a les sales de concerts

Assoliment d’una escolta democràtica a les sales de concerts

DATA

21.09.18 - 18:45h

VENUE

Escenari Fabra

Col·lectiu que recerca noves formes de reproducció del so per tal que tots els assistents a un espectacle puguin gaudir-ne de la manera més immersiva i fidel possible.