Barcelona Cultura
avatar

La Fundició

http://lafundicio.net/

LaFundició és una cooperativa creada en 2006 que impulsa processos col·lectius de construcció de coneixement, pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d'ús comú i com a activitats controversials i posicionades. La seva principal línia d'actuació es fonamenta en la col·laboració continuada amb diferents grups d'acció i organitzacions. En 2013 obren un espai físic al barri de Bellvitge (L'Hospitalet) que vol esdevenir un petit laboratori social i cultural en el qual experimentar amb formes col·lectives, democràtiques i transfrontereres de relacionar-se, de construir i posar en circulació la cultura i el coneixement.

Actualment formen part de LaFundició: Dami Contreras, Mariló Fernández, Raquel Jiménez, Laia Ramos i Francisco Rubio.