Barcelona Cultura

Jornada de presentació del projecte de TV participativa i comunitària La Veïnal TV