Barcelona Cultura
avatar

Artibarri

La xarxa Artibarri està formada per una vintena d’entitats i professionals que treballen en el desenvolupament de projectes culturals d’acció comunitària. Artibarri es funda l’any 2003, a partir de la inquietud de diverses entitats i persones envers el treball comunitari, el col·lectiu de joves i la participació ciutadana.

Ha desenvolupat, entre d’altres, projectes europeus, jornades i formacions sobre cultura comunitària, política cultural i arts. Artibarri també ha desenvolupat recerques sobre cultura comunitària, participació i sostenibilitat en projectes de proximitat, i el primer marc per a subvencions d’art comunitari per a la Generalitat de Catalunya.

Entre les entitats que la conformen hi ha un conjunt heterogeni de perfils i iniciatives, des de treball amb joves i TIC, vídeo comunitari i educomunicació, espai públic i recuperació de memòries comunitàries, participació ciutadana i metodologies de implicació i mediació intercultural, teatre comunitari o teatre de l’oprimit, producció cultural i comissariat.

La xarxa té una estructura orgànica, democràtica i paritària per tal de promoure i posar en pràctica els mateixos valors que les entitats que la componen: transversalitat, participació plural i inclusiva, democràcia directa, equitat de distribució de recursos, i transformació social i política a partir de la cultura experimental, popular, de base i comunitària.

Actualment, porta projectes com ara la recerca Polítiques Culturals i Béns Comuns en col·laboració amb La Hidra, la iniciativa d’organitzar la 1a Fira d’Art, Cultura, Creació i Comunitat (FACC&COM) de Barcelona en un període de tres anys, la dinamització d’activitats al voltant de la cultura de les Energies Comunitàries i la 6a edició de la formació Pràctiques artístiques, participació i canvi social, a més d’altres mòduls d’aprofundiment.

Recerques on participa

GESTIÓ COMUNITÀRIAENFORTIM LES ARTS COMUNITARIES