Barcelona Cultura

La programació musical s’ha elaborat principalment a través d’una convocatòria pública de propostes artístiques, oberta durant un mes. Se n’han rebut un total de 243 (un increment del 62% respecte de les 150 del 2017) i hi ha intervingut una comissió de treball, a més d’un jurat extern i independent. Amb les propostes seleccionades s’ha volgut donar una personalitat pròpia a cadascun dels escenaris per tal de crear una seqüència interessant i in crescendo; també per donar a conèixer projectes musicals sovint amb poca visibilitat. Els artistes que així ho demanin seran contractats laboralment, tal com indica la llei, i s’hi dialoga per adaptar al màxim el seu espectacle a la Fabra i Coats i a la festa major.