Barcelona Cultura
Música al carrer de Barcelona

Música al carrer de Barcelona

La música al carrer forma part del patrimoni cultural i del paisatge urbà de la ciutat. Per això, aquest nou projecte, que s'expandeix des de Ciutat Vella fins a assolir una dimensió de ciutat, està emmarcat dins del programa Cultura Viva de l'Institut de Cultura de Barcelona, que treballa des dels processos culturals com espais de participació col·lectiva amb capacitat de generar reconeixement i empoderament de les diverses comunitats implicades.

La música al carrer forma part del patrimoni cultural i del paisatge urbà de la ciutat. Per això, aquest nou projecte, que s'expandeix des de Ciutat Vella fins a assolir una dimensió de ciutat, està emmarcat dins del programa Cultura Viva de l'Institut de Cultura de Barcelona, que treballa des dels processos culturals com espais de participació col·lectiva amb capacitat de generar reconeixement i empoderament de les diverses comunitats implicades.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona, en coordinació amb el Districte de Ciutat Vella i l’ICUB, ha estat treballant amb músics i diferents entitats vinculades a l’ús de l’espai públic en la redacció d’una nova normativa (pendent d’una propera aprovació) que ajudi a reconèixer i regular aquesta activitat.

Música al Carrer de Barcelona no busca únicament descongestionar el centre de la ciutat, oferint altres espais, sinó que (tractant prèviament amb totes les parts involucrades) permetrà desenvolupar un programa cultural que fomenti aquest espai simbòlic "no oficial" de la cultura al carrer.

Nous punts de música al carrer a la ciutat

Per tal d'establir les coordenades dels nous espais que seran considerats com a nous "punts de música al carrer" s'està desenvolupant un estudi previ que determinarà quins són els contextos ideals on implantar-los sempre respectant el dret al descans dels veïns i les veïnes de la ciutat. Un programa en positiu, implicant col·lectius socials diversos que treballen amb la música com a eina integradora, entitats veïnals, comerciants, etc.

Un projecte obert i participat

El projecte, alhora, garantirà la pública concurrència per tal de garantir la seva obertura al conjunt de músics que volen participar i es desenvoluparà mitjançant espais de seguiment i governança compartida, mediació i noves eines digitals que ajudin al correcte funcionament buscant una millor participació i transparència.