Barcelona Cultura

Comunitats de Memòria vol ser una eina per posar en comú el passat de Barcelona segons diverses temàtiques i territoris a través de processos col·lectius de creació cultural. Aquests processos són un espai de trobada, diàleg i organització comunitària a l’entorn de la memòria i la seva incorporació a l’esfera pública. Comunitats de Memòria és també un programa per reconèixer i col·laborar, de manera descentralitzada i participada, amb entitats, grups i persones que treballen per fer visible, conservar i activar en el present memòries diverses de Barcelona. Per “comunitat de memòria” entenem un grup de persones que produeix relats i representacions sobre fets del passat i s’organitza per tal de mantenir viva i compartir aquesta memòria amb el conjunt de la ciutadania.

La posada en marxa de Comunitats de Memòria es desenvolupa en una primera fase de reconeixement, durant la qual també s’establiran els primers espais de relació i diàleg. En una segona fase, s’impulsaran iniciatives i processos locals articulats amb comunitats específiques. Així, doncs, caldrà reconèixer les iniciatives ja existents, fomentar-ne de noves i crear xarxa mitjançant recursos i amb la facilitació d’espais de col·laboració entre institucions, teixit social i agents culturals.

Més enllà de les formes tradicionals associades als paradigmes monumentals, patrimonials i de custòdia, amb Comunitats de Memòria es proposa explorar les possibilitats d’imbricar la memòria i les pràctiques culturals amb el teixit social, l’espai públic i la vida als barris, en processos oberts de creació, relació i organització comunitària. Dit d’una altra manera, Comunitats de Memòria vol ser un instrument per poder-se trobar, conversar, crear i compartir relats i representacions sobre el passat per poder pensar millor el present i actuar-hi.

D’altra banda, Comunitats de Memòria pot ser un instrument per compensar la manca de visibilitat de memòries subalternitzades (i també de les seves maneres de narrar i els seus sabers associats). Així mateix, proposem que les comunitats defineixin els protocols per facilitar i fomentar l’accés a la informació, basant-se en les garanties democràtiques de transparència i en models de gestió documental oberts.

El procés inicial de posada en marxa del programa i el posterior impuls i suport a la xarxa de Comunitats de Memòria anirà a càrrec de la cooperativa LaFundició.