Capçalera Barcelona Dades
Capçalera Barcelona Dades

Dades municipals

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) és responsable de la gestió, la qualitat, la governança, l’anàlisi i difusió de les dades de l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus ens associats. Alhora treballa per obtenir i publicar dades d’alta freqüència, que permetin el desenvolupament de polítiques públiques basades en l'evidència, l'avaluació de les actuacions municipals i l'aprofitament d’aquestes per part d'altres institucions, empreses i la ciutadania.

 • Estadístiques de Població

  La xifra d'empadronats a Barcelona trenca un quinquenni de suau creixement i vira a la baixa: la lectura del Padró a 1 de gener situa en 1.660.314 els residents a la ciutat, 6.200 persones menys (un 0,4%) que un any enrere. És la segona xifra més elevada d'ençà de 1990.

  En l'àmbit territorial s'han tractat  preferentment les dades a escala de ciutat, districtes i Àrees Estadístiques Bàsiques (AEB), però la informació està disponible també per barris i seccions censals.

 • Estadístiques de transport i mobilitat

  Lenta recuperació de passatgers a l'Aeroport de Barcelona. El nombre de passatgers dels darrers deu mesos, 14,2 milions, ja supera en 1,5 milions la xifra total del 2020. Malgrat aquesta recuperació, encara està lluny de les xifres de la dècada passada on la mitjana quedava establerta en 40,5 milions anuals. A la pàgina del departament d'estadística i difusió de dades trobareu les dades mensuals amb la seva sèrie històrica.

 • Conferències Internacionals

  Representats per la cap del departament d’Estadística i Difusió de Dades, hem presentat al Praga City Data Congress, la webApp “La Ciutat al dia”, lloc web concebut com un instrument analític que brinda una visió global de la ciutat des de diferents àmbits.

   

  El seu objectiu és fer accessibles de manera transparent a la ciutadania, institucions, organitzacions i empreses, indicadors i dades amb una alta freqüència d'actualització de Barcelona, relacionats amb: la població, l'economia, el mercat laboral, la cultura, l'habitatge, la mobilitat o la qualitat de l'aire, entre molts d’altres.