Capçalera Barcelona Dades
Capçalera Barcelona Dades

Dades municipals

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) és responsable de la gestió, la qualitat, la governança, l’anàlisi i difusió de les dades de l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus ens associats.

  • Estadístiques mercat laboral

    La recuperació de l’activitat econòmica i de la vida social lligada a la campanya de vacunació i a la menor incidència del virus es tradueix al maig en una millora al mercat laboral, amb un descens dels aturats (-2,4% sobre l’abril) i un augment dels nous contractes formalitzats (+13,2%).

  • Estadístiques Aeroport de Barcelona

    El trànsit aeroportuari de passatgers es manté a l’alça i al maig gairebé dobla els registres de l’abril, però encara està molt per sota dels valors d’abans de la pandèmia: en relació amb el maig de 2019, les operacions s’han reduït un 70% i el nombre de passatgers un 81,8%. L’avanç de la vacunació, la implantació del passaport covid i la relaxació de les restriccions apunten a un reforçament de la trajectòria ascendent. Addicionalment podeu seguir el nombre diari d’operacions realitzades a l’aeroport de El Prat al nostre web interactiu clicant aquí.

  • Web APPS

    Seguim treballant per oferir nous indicadors i millores a la WebApp. Ara hi podeu trobar, entre d'altres: l'estat del trànsit per trams horaris, noves sèries acumulades en relació amb els ERTOs, el nombre de visitants a museus de la ciutat i l'afectació en forma d'alumnes confinats.