Capçalera Barcelona Dades
Capçalera Barcelona Dades

Dades municipals

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) és responsable de la gestió, la qualitat, la governança, l’anàlisi i difusió de les dades de l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus ens associats. Alhora treballa per obtenir i publicar dades d’alta freqüència, que permetin el desenvolupament de polítiques públiques basades en l'evidència, l'avaluació de les actuacions municipals i l'aprofitament d’aquestes per part d'altres institucions, empreses i la ciutadania.

 • Estadística i Difusió de Dades

  Presentem les xifres de la població resident a la ciutat obtingudes de la lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener del 2023. Després de dos anys de retrocessos, la població empadronada a Barcelona vira a l'alça i se situa en 1.660.435 els residents a la ciutat, un 1,2% més que un any enrere. Es recupera del retrocés de l'any anterior i s'assoleix el segon valor més elevat d'ençà de 1991, només per darrere de la d'abans de la pandèmia.

   

  El gir a l’alça és generalitzat: afecta tots els districtes i a una gran majoria de barris. L’augment està vinculat al moviment migratori, que suma 26.600 persones. Contràriament, s’accentua la caiguda del saldo vegetatiu. 

   

  Trobeu aquí totes les dades. Destaquem una nova aplicació interactiva que facilita la visualització, estudi i descàrrega de les dades relatives al padró municipal, inclosa la seva evolució des de 1997.

 • Estudis Opinió

  Ja podeu consultar els resultats de la segona onada Baròmetre Municipal de 2023, que apunta una recuperació en la valoració de la gestió municipal i en la puntuació de l’alcalde i confirma la inseguretat com el principal problema de la ciutat.

   

  També podeu consultar la sèrie històrica de resultats.

 • Enquestes d’opinió

  L’Enquesta de Serveis Municipals és un treball anual fet a partir de l’entrevista domiciliària a més de 6.000 barcelonins i barcelonines, realitzada entre els mesos de gener i abril 2023 i que recull la valoració de la ciutadania dels serveis que presta l’Ajuntament.

   

  Podeu consultar l’aplicació web que inclou les dades d’aquesta edició i comparar-les de forma interactiva amb altres edicions en funció de diferents variables (territorials, demogràfiques, etc...).

Informes