Capçalera Barcelona Dades
Capçalera Barcelona Dades

Dades municipals

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) és responsable de la gestió, la qualitat, la governança, l’anàlisi i difusió de les dades de l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus ens associats. Alhora treballa per obtenir i publicar dades d’alta freqüència, que permetin el desenvolupament de polítiques públiques basades en l'evidència, l'avaluació de les actuacions municipals i l'aprofitament d’aquestes per part d'altres institucions, empreses i la ciutadania.

  • Estadístiques Aeroport de Barcelona

    El trànsit aeroportuari de passatgers es manté a l’alça i al maig gairebé dobla els registres de l’abril, però encara està molt per sota dels valors d’abans de la pandèmia: en relació amb el maig de 2019, les operacions s’han reduït un 70% i el nombre de passatgers un 81,8%. L’avanç de la vacunació, la implantació del passaport covid i la relaxació de les restriccions apunten a un reforçament de la trajectòria ascendent. Addicionalment podeu seguir el nombre diari d’operacions realitzades a l’aeroport de El Prat al nostre web interactiu clicant aquí.

  • Anàlisi de Renda Disponible

    Amb un valor de 21.484€, la Renda Disponible de les Llars per càpita de Barcelona el 2018, va ser un 2,5% superior a la del 2017. Una de les novetats més importants de l’informe que publiquem és el coneixement de l’estructura dels recursos de les llars: els salaris són el principal recurs de les llars de la ciutat (54%), seguides de les Rendes Mixtes (28%) i finalment de les Prestacions Socials (18%). La distribució d’aquesta Renda presenta significatives diferències entre districtes i en el període 2010 a 2018 s'ha produït, a les llars, una pèrdua de poder adquisitiu del 7%.

  • Cadastre 2021

    Els 824.574 habitatges cadastrals de la ciutat tenen de mitjana 62,5 anys i 78 m² de superfície (un 45,9% tenen entre 61 i 90 m²). La mitjana del valor cadastral d'un habitatge és de 1.021 €/m². Les xifres també informen del règim de propietat de les finques, reflectint que poc més de la meitat ho són en divisió horitzontal, de manera que les 36,3  mil finques restants són de propietat vertical.