QUI SOM

Amb més de cent anys d'història, la unitat d'estadística municipal, conjuntament amb els departaments d'anàlisi i d'enquestes d'opinió i, amb la creació de l'àrea de gestió i integració de dades, formem des de febrer de 2018 l'Oficina Municipal de Dades (OMD).

Tenim com a missió impulsar un model més eficient de gestió de les dades, millorar la seva governança, establir una visió estratègica compartida en tots els projectes de dades, alinear les eines tecnològiques a les necessitats d’ús, i incorporar i desenvolupar l’analítica de dades (Data Science) dins l'Ajuntament de Barcelona.

Els nostres valors són:

  • L'ètica, garantint l'ús adequat de les dades amb especial atenció a evitar establir biaixos per raó de gènere, procedència, o qualsevol altra característica personal.

  • La privadesa, treballant amb l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades per assegurar l'acompliment de la normativa, alhora que limitant la finalitat del tractament i minimitzant les dades utilitzades.

  • La responsabilitat, assegurant la finalitat en l'ús de les dades.

  • La transparència, com a eina de verificació i control per part de la ciutadania.

  • La difusió, treballant per a la promoció i comunicació de les anàlisis, la reutilització de les dades (Open Data), de les eines i dels desenvolupaments (FOSS) que asseguren el màxim reton a la ciutadania.

 

Nota de premsa creació OMD

 

L'OMD en 10 minuts

Màrius Boada i Pla, director de l'OMD, explica l'origen i creació de l'Oficina. També descriu les noves competències en què s'està treballant: la governança, l'analítica, la gestió del "data lake" i el desenvolupament de noves maneres de difusió, gràcies a les eines actuals.

D'altra banda parla de la tasca principal de l'Oficina que és la d'ajudar als diferents departaments de l'Ajuntament a disposar de dades i capacitat d'anàlisi per a la presa de decisions estratègiques per a la ciutat basades en l'evidència.

 

Compartiu aquest contingut