Declaració d'accessibilitat de:Guia Barcelona

Contingut accessible

 • Contrast de colors

  Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color de text i fons) s’han definit mitjançant el full d’estil. Cal que compleixin les pautes d’accessibilitat referents al ràtio de contrast en el nivell AA.

 • Distraccions

  S’eviten interferències com ara el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l’àudio que s’engega automàticament.

 • Idioma

  L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

 • Llenguatge

  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

 • Multinavegador

  Les pàgines es visualitzen correctament en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

 • Navegació coherent

  S'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.