BCN Ciutat Digital

Gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

Aquesta nova mesura de govern defineix l'Estratègia de dades de l'Ajuntament, desenvolupada en el marc del Pla de transformació digital.

Barcelona ha estat fins ara una ciutat capdavantera en matèria de gestió de dades, però volem anar més enllà i donar un salt qualitatiu i quantitatiu.

La revolució digital és també la revolució de les dades: La ciutat s'ha convertit en un espai de producció massiva de dades en temps real. I les noves tecnologies com el 5G i la internet de les coses augmentaran aquesta tendència: per exemple, el 90% de les dades que generem avui dia, com a ciutat no existien fa tres anys. Les dades es consideren com el petroli del segle XXI. Els efectes poden ser positius i negatius:

  • Poden generar nous monopolis i acumulació de riquesa que accentuïn les desigualtats i que facin sorgir, així, dilemes ètics i polítics importants amb relació al seu control.
  • No obstant això, poden contribuir a generar riquesa ben distribuïda i ens poden ajudar a entendre millor les necessitats dels ciutadans i a dissenyar respostes a mida.

 

El gran repte és entendre el valor de les dades com a bé comú i retornar-ne el control als ciutadans. Per respondre a aquest repte, enfortim el lideratge públic en la governança de les dades de la ciutat:

  • entenent les dades com una infraestructura urbana, com ho són la xarxa de subministrament d'aigua o d'energia;
  • tractant les dades com un bé comú i posant-les a disposició dels processos d'innovació social i econòmica;
  • protegint la privacitat i la sobirania de dades dels ciutadans.

 

Les actuacions concretes inclouen el següent:

 

1) Segons l'exemple de ciutats com Nova York, Boston, París i Londres, Barcelona se situa com la primera ciutat espanyola que posa en marxa una oficina municipal de dades. Aquesta oficina, que dependrà de la gerència municipal, estarà formada per 40 persones (procedents de l'IMI i del Gabinet Tècnic de Programació). Se centrarà en l'anàlisi de dades per elaborar prediccions en tots els àmbits d'interès per a la gestió de la ciutat.

 

2) Potenciar l'obertura de les dades municipals: Millorem el portal BCNOpenData, operatiu des del 2011, per fer-lo més útil per als desenvolupadors i la ciutadania. Impulsem també un nou web de dades municipals que integri dades crítiques de l'Ajuntament. D'aquesta manera ajudem l'ecosistema emprenedor de la ciutat, les pimes del sector TIC, i apoderem la ciutadania.

 

3) Aquest nou model es començarà a desenvolupar en alguns projectes com:

  • un nou quadre de comandament per a la gerència municipal que millori la presa de decisions;
  • l'Observatori de l'Habitatge, que permetrà un estudi permanent de l'evolució del mercat de l'habitatge o el monitoratge de la gentrificació;
  • l'impuls d'un sistema d'informació integral dels espais i les activitats econòmiques de Barcelona per posar remei a la manca d'informació integrada de les activitats econòmiques;
  • el llançament de reptes a la comunitat innovadora de la ciutat, perquè puguin utilitzar les dades com a font de resolució dels desafiaments actuals i futurs de Barcelona.

 

4) Finalment, un ús responsable i ètic de les dades, que ens ha d'allunyar de la imatge de Gran Germà. Per això, l'Ajuntament de Barcelona crea la figura del delegat de protecció de dades, d'acord amb el nou Reglament de protecció de dades europeu. La finalitat és la de garantir la seguretat i la privacitat dels ciutadans.

 

La mesura anirà acompanyada d'una instrucció sobre l'Oficina Municipal de Dades, la qual defineix el model de governança, així com els rols i les funcions dels responsables de la gestió de dades a l'Ajuntament. 

 

Francesca Bria

 

Nota de prensa

 

Mesura de govern "Gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons"