BCN Ciutat Digital

Anàlisi i recomanacions per reduir la bretxa digital de gènere

L'estudi "L'ecosistema de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la perspectiva de gènere a Barcelona" fa una radiografia de la situació actual de les dones en l'educació i la recerca, en l'àmbit associatiu i comunitari i al món laboral i aporta recomanacions per orientar les administracions públiques en l'elaboració de polítiques per combatre la bretxa digital de gènere.

 

La bretxa digital de gènere consisteix en la dificultat de les dones per accedir a la tecnologia, o bé perquè no disposen d'un equipament o dispositiu connectat a la xarxa o bé perquè no han pogut adquirir els coneixements necessaris per viure i treballar en la societat actual, dificultant el seu accés al món laboral.

 

La bretxa digital ja apareix en les primeres etapes formatives, en què les noies, a causa dels estereotips i rols de gènere, no valoren prou les seves competències i comencen a perdre interès en les matèries tecnològiques. Aquesta situació es perllonga durant l'educació secundària obligatòria, on s'ha detectat que en els llibres de text tan sols el 7,5% dels referents culturals i científics que hi apareixen són dones, fent que tampoc es vegin representades i decideixin optar per itineraris socials abans que científics o tecnològics. Això queda exemplificat al batxillerat, on més de la meitat de l'alumnat són dones, i d'aquestes, només el 45,32% escullen la modalitat tecnològica.

 

A les universitats la situació encara és més preocupant. Malgrat que més de la meitat de l'alumnat són dones (52,6%), són tan sols un 13% del total d'alumnes d'estudis relacionats amb les tecnologies de la informació (TIC).

 

Aquest escenari es reprodueix en d'altres àmbits de la societat com són les associacions i comunitats o el món laboral. En el primer cas, de les 20.000 associacions que hi ha a Barcelona, només el 4% són de dones, i d'aquestes, només un 1% està relacionat amb el sector de les TIC.

 

Pel que fa al món laboral, les dones només representen una tercera part del sector TIC, i dintre d'aquest, segueixen ocupant llocs de treball en finances i administració, màrqueting, recursos humans i de comercial.

 

Recomanacions per reduir la bretxa digital de gènere

 

Entre les mesures que proposa l'informe s'inclouen iniciatives en els plans d'estudis a les escoles per tal de fer reflexionar i aprendre en models no esbiaixats per gènere i fomentar les vocacions científiques. Així mateix, es considera enfortir les xarxes entre el sector TIC i associacions de dones, fomentar la presència de dones en càrrecs públics, treballar des de la transversalitat en la incorporació d'aquesta conscienciació en totes les mesures polítiques, identificar, valorar i intercanviar bones pràctiques en empreses i donar més visibilitat a les dones en els esdeveniments tecnològics punters com el Mobile World Congress o la Smart City Expo.

 

 

Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital