Edificis al 22@.

Barcelona presenta el Pla per a la transformació digital de la ciutat i la transició cap a la sobirania tecnològica

El Govern municipal ha presentat avui les línies mestres del Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020 per impulsar la sobirania tecnològica de la ciutadania, afavorir una economia digital més plural i fer possible un nou model d’innovació urbana basat en la col·laboració entre les empreses, les administracions públiques, el món acadèmic i els usuaris, amb un lideratge públic i ciutadà clar.

L’acte ha tingut lloc a l’espai Barcelona de l’edifici MediaTIC. El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha presentat el nou pla acompanyat de la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria.

A l’inici de la seva intervenció, Gerardo Pisarello ha explicat que “no renunciem al que s’ha fet sinó que volem anar més enllà i superar l’actual model de smart city per fer de Barcelona una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica i amb una economia més plural i diversificada”.

Pisarello ha subratllat que aquest pla ha de “tenir una incidència clara en l’ecosistema socioeconòmic que opera a la ciutat”. “Si Barcelona ja és una referència pel seu teixit innovador, pel talent local, aquest pla ha de permetre diversificar aquesta economia digital i fer que més pimes i emprenedors puguin accedir a la contractació pública i oferir solucions innovadores”, ha reflexionat.

El primer tinent d’alcaldia ha destacat també l’aposta per “modernitzar l’Administració pública i fer una transformació digital perquè estigui a l’altura dels reptes tecnològics actuals i sigui més eficient i eficaç”. “Volem treballar amb dades obertes, amb programari lliure i seguir l’exemple de ciutats com Nova York, amb l’objectiu de fer polítiques públiques i prestar serveis als ciutadans d’una manera més eficient”, ha afegit.

El Pla vol resoldre els reptes de la ciutat i de les persones mitjançant un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació digital i afavorint un govern més obert, com a eina per al desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i ambiental, i que afavoreixi l’apoderament ciutadà.

L’objectiu de Barcelona és poder disposar d’una estratègia digital i tecnològica que permeti a la ciutat ser un referent en la consecució d’unes polítiques públiques orientades a cobrir millor les necessitats reals de la ciutadania i, alhora, impulsar les capacitats dels ciutadans i les ciutadanes i les potencialitats del teixit empresarial i de les entitats socials.

 

La tecnologia per a la transformació digital i la innovació pública: un govern més obert i eficient

El Pla Barcelona Ciutat Digital vol guiar la transformació i la innovació digital de l’Ajuntament de Barcelona i establir estàndards de servei oberts, codi obert, programari lliure i metodologies àgils. Es volen millorar els processos interns per millorar l’eficiència de l’Ajuntament i també els serveis que s’ofereixen a la ciutadania en temes essencials com l’habitatge, la salut, l’energia o la mobilitat.

El Pla preveu l’ús de tecnologia de programari lliure per a les solucions tecnològiques que desenvolupa Barcelona, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració entre ciutats.

També es vol garantir l’existència d’infraestructures digitals i la connectivitat per a tothom. I es treballarà per reduir l’escletxa digital mitjançant l’extensió de la xarxa wifi municipal en barris on s’ha detectat aquesta fractura i també ampliant aquesta xarxa gratuïta al transport públic.

Un altre objectiu és desenvolupar una infraestructura de dades pública i oberta involucrant-hi la ciutadania, les empreses i les comunitats. Aquesta aposta per una política de gestió pública de les dades ha de permetre democratitzar-ne l’accés i la propietat, i poder fer polítiques més eficients com a administració que treballa amb recursos públics.

Es preveu millorar els serveis a través de pilots que, gràcies a les tecnologies de big data o dades massives, ajudin a donar solucions a reptes urbans com l’habitatge, l’energia o la mobilitat, o, per exemple, que estudiïn l’impacte de fenòmens com el turisme.

L’Ajuntament de Barcelona dissenyarà i fomentarà nous esquemes legals, econòmics i governamentals per promoure sistemes de protecció de la intimitat dels drets digitals dels ciutadans i les ciutadanes.

El pressupost destinat a tirar endavant aquesta transformació ambiciosa del Govern i dels serveis que presta a la ciutadania és de 65,6 milions d’euros en el període 2017-2019.

 

Desenvolupament del teixit socioeconòmic digital i de l’ecosistema d’innovació local

El Pla Barcelona Ciutat Digital ha de servir per afavorir un model econòmic i de negoci a l’entorn de les noves tecnologies i la internet avançada molt més plural que l’actual, on tinguin un paper destacat l’ecosistema de pimes, emprenedors socials i companyies innovadores a l’hora de generar solucions, aplicacions o serveis que responguin a les necessitats socials de la ciutadania i les atenguin.

Es promourà i enfortirà l’ecosistema i el teixit econòmic digital i innovador a fi d’assegurar una economia plural, la transformació i el retorn social. Amb aquest objectiu es facilitarà l’accés de les pimes, els autònoms i els emprenedors a la contractació pública i es fomentarà la creació d’una ocupació de qualitat.

Es preveu destinar deu milions d’euros a la compra pública oberta i innovadora durant aquest mandat i fixar reptes de ciutat per als quals proposar solucions.

 

Apoderament de la ciutadania

Un altre eix del pla és afavorir, des del lideratge públic, l’educació digital de la ciutadania per garantir l’accés a un mercat laboral, actual i futur, que requereix noves eines i habilitats. Per això, s’ampliarà l’oferta de formació i capacitació digital i es personalitzarà d'acord amb els col·lectius que la necessitin.

I, al mateix temps, es vol aprofitar la tecnologia per facilitar una democràcia activa i participativa que fomenti l’intercanvi de talent i de coneixement, i alhora es vol promoure la sobirania digital de la ciutadania i contribuir a la democràcia urbana amb l’obertura i el control públics de les dades i amb la protecció dels drets i les llibertats digitals de la ciutadania.

Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital