BCN Ciutat Digital

Expliquem el projecte DSISCALE

El projecte DSISCALE pretén donar suport als responsables polítics, als finançadors i, sobretot, als professionals per adaptar la innovació social digital (DSI, per la denominació en anglès) i les plataformes de sensibilització col·lectiva (CAP, per la denominació en anglès) a Europa, i aprofitar al màxim les oportunitats per utilitzar eines com dades obertes i maquinari obert per abordar alguns dels reptes socials més grans d’Europa. Prenent com a base iniciatives de suport existents com www.digitalsocial.eu, això es farà desenvolupant clústers d’innovació de l’àmbit europeu que se centrin en la col·laboració i l’aprenentatge entre finançadors, responsables polítics i professionals sobre els mètodes per adaptar la DSI, desenvolupar l’índex DSI per mesurar el macrosistema per a DSI i una sèrie de “futurs DSI”. Aquesta sèrie explorarà escenaris futurs per a la DSI a Europa i descriurà les tecnologies digitals emergents que faciliten noves formes d’innovació social digital. En concret, DSISCALE:

 • Crearà i facilitarà una plataforma de comunitat en línia per a la DSI a Europa seguint el treball de www.digitalsocial.eu.
 • Desenvoluparà un índex per mesurar la capacitat per a la DSI.
 • Facilitarà clústers europeus de DSI que permetin als professionals, als responsables polítics i a la DSI col·laborar i compartir l’aprenentatge, també per descriure tendències actuals i emergents a la DSI.
 • Establirà recomanacions d’aprenentatge i de política.

Aquests objectius clau de DSISCALE s’aconseguiran reunint recursos i coneixement en diferents àmbits, tecnologies i disciplines, incloent-hi les TIC i les ciències socials, la democràcia digital, el moviment maker i la política d’innovació de tota la xarxa nacional i europea de Nesta, Betterplace Lab, Waag Society, WeMake, Barcelona Activa, ePaństwo, Fab Lab Barcelona - IAAC i la Comissió Europea.

S’han definit fins a sis clústers, que són els següents:

 • Migració i integració, encapçalat per Betterplace Lab.
 • Entorn alimentari i canvi climàtic, encapçalat per Waag Society.
 • Salut i cures, encapçalat per WeMake.
 • Habilitats i aprenentatge, encapçalat per Fab Foundation
 • Democràcia digital, encapçalat per ePaństwo Foundation
 • Ciutats i desenvolupament urbà, encapçalat per Barcelona Activa.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, lidera el clúster de ciutats i desenvolupament urbà. Aquest clúster aborda reptes cada vegada més complexos a causa dels canvis socials, la innovació tecnològica i la manca de recursos que afronten les ciutats.

 

El clúster encapçalat per Barcelona Activa: ciutats i desenvolupament urbà

 

Responsables ja del 75% de les emissions mundials de CO2, es preveu que 27 nuclis urbans continuïn creixent i representin el 70% de la població mundial cap al 2050. Per tant, les ciutats estan obligades a fer més amb menys, i per això, el paper dels governs ha de canviar necessàriament. Algunes ciutats pioneres han començat a abordar aquest repte buscant solucions per configurar els seus serveis i ajudar a resoldre els reptes reals de la ciutadania, les ciutats i els seus governs mitjançant estratègies polítiques per:

 • Promoure les iniciatives industrials i de reindustrialització 4.0.
 • Promoure les estratègies de KM0.
 • Sostenibilitat: reciclatge i reciclatge de valor afegit.
 • Potenciar la producció local d’alt valor afegit.
 • Donar suport a intervencions a petita escala.
 • Impulsar les economies circulars i col·laboratives.
 • Fomentar les associacions publicoprivades.
 • Promoure el compromís cívic i la participació ciutadana.
 • Dur a terme polítiques que combatin la gentrificació.
 • Millorar els espais públics (superilles).
 • Aconseguir la sobirania de dades i infraestructura informàtica.

La promoció, el desplegament i la coordinació creuada als barris de la ciutat són elements clau en les estratègies actuals de desenvolupament urbà. L’Ajuntament de Barcelona té experiència de primera mà en el treball en una xarxa de centres de fabricació cultural gràcies a la feina realitzada amb els ateneus de fabricació, un projecte estratègic ascendent de participació pública, basat en els preceptes d’innovació social i economia cooperativa social i solidària (ECSS).

Integrar la DSI a les ciutats ens mou cap a un model urbà obert, equitatiu, democràtic i circular. Això no només promourà el desenvolupament de l’economia local, sinó que també aportarà grans beneficis socials.

Les activitats per al clúster de ciutats i desenvolupament urbà inclouran:

 • El traçat, la millora i l’activació de la comunitat DSI: Donant visibilitat als projectes traçant-los, mitjançant esdeveniments i activitats organitzatives, el clúster potenciarà i revitalitzarà la comunitat DSI dins de les ciutats.
 • La promoció de la DSI com a nova economia local: El clúster donarà suport, ampliarà i adaptarà l’ecosistema de la DSI mitjançant el llançament de sèries de finançament i reunint empresaris, hackers, comunitats i acadèmics que treballen les DSI. Això ajudarà les comunitats a compartir dades, a col·laborar per resoldre problemes socials i a adaptar les seves iniciatives. Programes pilot de la ciutat, com el districte maker de Barcelona i altres estudis sobre l’impacte econòmic de la DSI, proporcionaran informació per al desenvolupament i la discussió de models empresarials sostenibles. El clúster facilitarà la reunió de professionals d’una àmplia gamma de camps, com el moviment maker, l’economia col·laborativa, la democràcia oberta i els drets digitals.
 • L’apoderament i la formació de la ciutadania: El clúster facilitarà processos de cocreació per a polítiques públiques amb agents socioeconòmics i accions de sensibilització col·lectiva, i difondrà coneixements sobre els drets i els deures digitals de les persones, democràcia oberta i inclusió digital social.
Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital