Barcelona consolidarà el seu atractiu internacional amb la nova Llei de Start-ups

Barcelona consolidarà el seu atractiu internacional amb la nova Llei de Start-ups

Barcelona obrirà encara més els braços a nòmades digitals i emprenedors internacionals amb l’aprovació de la Llei d’Empreses Emergents, que reduirà les barreres fiscals i burocràtiques per als professionals estrangers.

Barcelona obrirà encara més els braços a nòmades digitals i emprenedors internacionals amb l’aprovació de la Llei d’Empreses Emergents, que reduirà les barreres fiscals i burocràtiques per als professionals estrangers.

Barcelona continua reafirmant el seu posicionament a Europa i al món com una ciutat atractiva per al talent internacional i el desenvolupament d’empreses innovadores. El Congrés dels Diputats aprovava el passat 3 de novembre la Llei de Start-ups que, a l’espera de l’aprovació definitiva del Senat, es preveu que entrarà en vigor a principis del 2023.

Aquesta llei té l’objectiu de regular la captació de talent i inversions en empreses innovadores i facilitar la creació de start-ups. Per aconseguir-ho, ofereix una millora de la fiscalitat, una simplificació dels tràmits en matèria de visats per treballar al país i una agilització del procés d’obtenció del NIE, entre altres millores.

Gràcies a aquest nou marc normatiu, Barcelona segueix fent passes endavant per consolidar-se com un dels principals pols d’atracció de talent internacional i projectes emprenedors a Europa.

De manera simplificada i en espera de l’aprovació definitiva, la Llei d’Empreses Emergents oferirà les següents novetats:

  • Beneficis fiscals per a start-ups: es reduirà l’impost de societats del 25 al 15%, durant un màxim de 4 anys, començant a comptar l’any en què l’empresa comenci a tenir resultats positius. Es permetrà l’ajornament sense interessos dels deutes tributaris durant els dos primers exercicis amb resultats positius.
  • Un nou marc fiscal per als professionals estrangers i les seves famílies: aquests nouvinguts, si compleixen els requisits, es podran acollir al règim d’impatriats, tributar per l’impost de la renda al 24% durant 10 anys i no tributar pel seu patrimoni. Es redueixen de 10 a 5 els anys que cal estar fora d’Espanya per tornar i beneficiar-se d’aquest règim, en cas de professionals que vulguin tornar al país després d’estudiar o treballar fora.
  • Més facilitat per tramitar el NIE: la llei estén el termini per aconseguir el Número d’Identificació d’Estrangeria (NIE) a 6 mesos en comptes dels 3 actuals. Això permetrà a empreses i centres de recerca tenir més marge en les contractacions de treballadors internacionals.
  • Més facilitat per obtenir un permís de treball com a estudiant: els estudiants internacionals matriculats en centres d’educació superior amb intenció de quedar-se a treballar, emprendre o investigar a la ciutat obtindran el permís de treball assegurat durant els 2 anys posteriors a la finalització dels seus estudis.
  • Un nou tractament de les stock options per remunerar el talent: es tracta d’una forma de pagament habitual entre les start-ups, basada en oferir als treballadors accions de l’empresa. Amb la nova llei, es tributarà per les stock options quan s’executin, és a dir, en el moment que es venguin. Fins a 50.000 euros estaran exemptes de tributació.
  • Un nou visat per als nòmades digitals: les persones estrangeres no residents a Espanya que vulguin viure aquí i treballar a distància per a una empresa de fora del territori nacional podran sol·licitar un nou visat de teletreball internacional.
  • Una millor fiscalitat per als inversors: els socis gestors de fons que inverteixin en start-ups disposaran d’una tributació més favorable pels guanys obtinguts de les empreses participades i també pels beneficis aconseguits de la gestió d’aquest fons. Abans el carried interest (participació en els beneficis) tributava al 100% i ara ho farà al 50%.

Pots llegir més sobre el projecte de llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents aquí (en castellà).

Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital