El Barcelona Supercomputing Center col·laborarà amb el Pla Barcelona Ciutat Digital

El Barcelona Supercomputing Center col·laborarà amb el Pla Barcelona Ciutat Digital

DIGITAL. L’Ajuntament de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes tecnològics relacionats amb el Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020.

L’Ajuntament de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) han signat un conveni de col•laboració per desenvolupar projectes tecnològics relacionats amb el Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020. El BSC també donarà suport a l’Ajuntament per unificar i estructurar el catàleg de dades de ciutat de la plataforma CityOS, amb l’objectiu d’afavorir la seva anàlisi.

L’acord, subscrit a través de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), centrarà el seu treball en àmbits decisius de l’estratègia municipal, com ara la digitalització de les ciutats, la qualitat de l’aire en entorns urbans o la contribució de la tecnologia a la mobilitat urbana.

Mitjançant aquesta aliança, qualsevol organisme, institut o àrea de l’Ajuntament de Barcelona podrà establir convenis específics amb el BSC-CNS per desenvolupar projectes que fomentin la innovació, la tecnologia i la creativitat ciutadana, i per participar en els processos de Compra Pública Innovadora.

Entre els objectius de l’acord, figuren els de compartir informació, programari i resultats de projectes tecnològics, així com l’intercanvi de dades (no emparades per la Llei de Protecció de Dades) per elaborar estudis científics que suposin avenços en tecnologia.

Per fomentar la divulgació i la recerca s’organitzaran esdeveniments conjunts i es promouran activitats acadèmiques, científiques i culturals. La finalitat és potenciar el debat i l’intercanvi de coneixement sobre temes de recerca i innovació.

Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia, i el director associat del BSC-CNS, Josep Maria Martorell, van signar el conveni el 19 de juliol passat. L’acte va tenir lloc a les instal•lacions del Barcelona Supercomputing Center al Campus Nord la Universitat Politècnica de Catalunya. I va comptar amb l’assistència, per part de l’Ajuntament de Barcelona, de la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria, i de la comissionada de Salut, Gemma Tarafa.

“S’està produint una revolució tecnològica i científica molt important, i volem que Barcelona tingui un paper central”, va explicar Pisarello. Del conveni va assenyalar que és “una aliança estratègica per aconseguir que l’actual debat científic i tecnològic sigui un debat de ciutat i ajudi a estimular més vocacions científiques”.
L’IMI i el BSC han concretat ja un primer projecte de col•laboració per afegir més funcionalitats a la plataforma municipal CityOS, el Sistema Operatiu de Ciutat, gràcies a investigacions del BSC sobre la definició de l’estructura de dades de ciutat basada en estàndards (ontologia).

L’objectiu és disposar d’un sistema que unifiqui els catàlegs de dades disponibles, que provenen de fonts múltiples (sensors, indicadors d’energia, mobilitat o contaminació), per tal que es puguin creuar i analitzar dins de la plataforma CityOs.

BSC-CNS aportarà el resultat que ha desenvolupat dins del projecte Europeu GrowSmarter, també participat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’IMI. Gràcies a aquest acord, BSC-CNS cedeix l’ontologia a l’IMI sota llicència Apache per a que sigui afegida al projecte CityOS.

L’Ajuntament i el BSC-CNS tenen previst nous acords de col•laboració. A hores d’ara es treballa per utilitzar els models de simulació de trànsit i de contaminació en la definició de les polítiques públiques mediambientals i de mobilitat.

Aquest coneixement es vol aplicar per entendre millor l’impacte de la transformació urbana que s’està duent a terme (superilles, pacificacions de trànsit o l’aposta pel verd).

El BSC també tindrà un paper destacat en projectes de Big Data i Data Analítics, atesa la seva experiència en l’anàlisi de grans volums de dades i a l’interès de la ciutat en afavorir l’empoderament ciutadà i la sobirania digital.