Documentació

Mesures de govern

Les mesures de govern que trobareu a continuació són instruments d'informació generats per la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de Barcelona per compartir la política, l’estratègia i el procés d’implementació de la transformació digital de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 • Mesura de govern: Transició cap a la sobirania tecnològica. Pla "Barcelona ciutat digital"

  Octubre 2016

  Pla tranversal i paraigües que vol assegurar una política tecnològica coherent i homogènia dins l’Ajuntament per tal que Barcelona pugui anar més enllà de la Smart City, esdevenint una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica, i un referent en política tecnològica per un clar lideratge públic i ciutadà.

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Mesura de govern per a la digitalització oberta: Programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública

  Octubre 2017

  Visió global del programa de transformació i dels canvis incrementals proposats per a la digitalització oberta de l’Ajuntament de Barcelona. La mesura enfoca el lliurament de serveis digitals àgils, el procés per assolir la sobirania tecnològica i la migració a programari lliure i estàndards de codi obert.

  pdflogo.png Descarregar

 

 

Guies de digitalització oberta

Per ajudar totes les àrees de l’Ajuntament de Barcelona a impulsar el procés de digitalització oberta, s'ha creat una colecció de guies de transformació digital. Aquesta informació és pública i compartida amb totes les ciutats i proveïdors que desitgin seguir el procés i la metodologia de Barcelona d’una manera senzilla i pautada, que faciliti la seva adopció a d’altres entorns.

 

 • Estàndard de serveis digitals

  Octubre 2017

  Conjunt de criteris per ajudar Barcelona a crear i gestionar serveis digitals àgils i oberts que permetin als ciutadans, empreses i organitzacions relacionar-se amb el govern de la ciutat de forma més fàcil, ràpida i econòmica, doncs seran serveis senzills, ràpids, interactius i disponibles arreu i sempre, serveis que hauran estat dissenyats per satisfer les necessitats de la ciutadania i dels treballadors i treballadores municipals. Serveis pensats en digital des del seu inici i fàcilment adaptables a les noves necessitats.

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Codi de pràctiques tecnològiques

  Octubre 2017

  Conjunt de directius per a la implementació de projectes tecnològics que desplega de manera pràctica l’estratègia de transformació digital àgil de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb els estàndards de serveis digitals de la ciutat. El desenvolupament de serveis digitals àgils; la sobirania tecnològica, basada en l’ús d’estàndards oberts i de programari lliure i de fonts obertes; la gestió ètica i segura de dades i la política de dades obertes.

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Guia sobre Metodologies Agile

  Octubre 2017

  Document de suport al Codi de pràctiques tecnològiques de l’Ajuntament de Barcelona que explica de forma pràctica el concepte de transformació “Agile” i expandeix els principis que guien la nova direcció de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en matèria de tecnologia i innovació: interoperabilitat, agilitat, reutilització, ètica i obertura de coneixements i tecnologia. Els principis i les pràctiques es deriven del Pla de transformació digital Agile de l’Ajuntament, de setembre del 2017.

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Guia sobre Sobirania Tecnològica

  Octubre 2017

  Document de suport per al Codi de Pràctiques Tecnològiques que implementa de manera pràctica el concepte de la sobirania tecnològica i que pretén ajudar els participants i interessats dels serveis digitals de l’Ajuntament de Barcelona a adoptar solucions de tecnologia lliure i oberta per evitar la dependència tecnològica provocada per les solucions propietàries i les arquitectures tancades. Recolzat per un pla detallat de migració a programari lliure.

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Pla de migració a codi obert

  Octubre 2017

  Codi de bones pràctiques sobre tecnologies obertes que guiarà la transformació interna, promourà la reutilització i la compartició de codi amb i de tercers, i el desenvolupament i/o utilització de solucions de govern comuns. La transició a codi i estàndards oberts té per objectiu reforçar la sobirania tecnològica, i comença amb el Pla de Migració a Codi Obert

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Guia de compra pública de tecnologia

  Octubre 2017

  Directrius per a definir el nou model de relació amb els proveïdors de tecnologia basat en el Codi de Pràctiques Tecnològiques, implementant la metodologia Agile i la preferència pel programari lliure. Per facilitar l’aplicabilitat de les mesures estratègiques en els futurs contractes vinculats a serveis TIC, es relacionen en l’annex d’aquesta guia una sèrie de “criteris o condicions” que es poden incorporar als plecs (tècnics i administratius) en funció de l’abast i objecte del contracte.

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Guia de contractació pública innovadora

  Octubre 2017

  Guia de compra d'innovació que treballa per definició de reptes i solucions sostenibles innovadores, sovint amb la implicació de multiplicitat d'actors. Aquest nou plantejament permet l'entrada d'idees i de solucions innovadores que aporten eficiència. Aquest nou enfocament de les compres públiques es postula com una eina fonamental de l’Ajuntament per a obtenir solucions que s’ajustin molt més a les demandes reals de la societat i a ajudar a les empreses a ser més competitives.

  pdflogo.png Descarregar

 

 • Directiva de dades

  Proposta per a la gestió de les dades de la ciutat amb la seguretat, la privacitat, la sobirania, l’ús ètic i la innovació. Definirà l’arquitectura de dades i la infraestructura de dades per a Barcelona Digital
   

  Properament...