Espais Permanents

Materfad-Centre de materials

El centre Materfad ofereix els seus serveis només en format online. Demana cita prèvia als correus a sota indicats.

Materfad, centre de materials de Barcelona, ​​desenvolupa una tasca d’investigació i vigilància tecnològica en el camp dels materials nous i presta serveis de consultoria i formació a empreses, professionals, universitats i centres tecnològics. A Materfad hi ha representades totes les famílies de materials (biomaterials, ceràmics, compostos, polímers, etc.). Gràcies al seu caràcter transversal, esdevé un catalitzador de la innovació entre universitats, centres tecnològics, empreses, dissenyadors, industrials, enginyers i arquitectes.

El centre de materials disposa d’una «materioteca» amb diferents opcions de consulta i d’interacció amb més de 3.500 materials i projectes innovadors que s’actualitzen constantment (consulteu-ne les condicions i les tarifes). A la planta -1 de l’edifici, Materfad també exposa al públic la tasca de vigilància tecnològica realitzada pel centre a través de l’exposició «What’s next ?: Els materials que donaran forma al futur».

I vídeos del canal de Youtube de Materfad: https://www.youtube.com/user/MaterFAD

Per visites guiades cal demanar cita prèvia a: Ainhoa Pastor tl. 932 566 758 o al correu activities@materfad.com.

Altres Espais Permanents