Tornar

Agenda

Curs

Moble: territori, tradició i nova artesania - Call for papers

Informació

Del divendres 5 al dissabte 6 maig de 2023
Disseny Hub Barcelona -
Museu del Disseny

L’Associació per a l’Estudi del Moble (AEM) de Barcelona convoca les jornades Moble: territori, tradició i nova artesania, que tindran lloc a Barcelona, els dies 5-6 de maig al Museu del Disseny i a la Fundació Ramon Pla Armengol.

L’objectiu de les jornades és identificar el mobiliari d’àrees geogràfiques concretes del territori espanyol, descobrir connexions entre centres, conèixer formes, tècniques i tipologies fixades en el temps i mostrar mobles contemporanis inspirats en la tradició i obres de la nova artesania.

Les sessions es desenvoluparan en forma de presentacions orals, debats, pràctiques relacionades amb l’extraordinària col·lecció de mobles espanyols de la col·lecció de Núria Pla i comentari en directe de mobles contemporanis inspirats en la tradició del Museu del Disseny. 

Convidem a presentar propostes basades en investigacions originals que puguin contribuir a avançar aquest tema d’estudi, així com en els marcs teòrics conceptuals per a la millor comprensió d’allò que és local, popular, artesanal i etnogràfic. Les comunicacions es presentaran de forma oral (presencial o virtual) i per escrit, ja que seran publicades en una monografia per l’Associació de l’Estudi del Moble en col·laboració amb el Museu del Disseny de Barcelona.

Les persones interessades a presentar una proposta de comunicació han d’enviar al correu electrònic de la coordinadora (angelspares@estudidelmoble.com) la següent documentació: autor/a; càrrec/professió; entitat; dades de contacte: (postal, correu electrònic i telèfon); breu currículum (extensió màxima 10 línies); títol de la comunicació; breu resum de la comunicació (extensió màxima 1 pàgina). S’admetran propostes en català, castellà i anglès.