Què és el Disseny Hub?

El Disseny Hub Barcelona és l’equipament públic de referència per a la posada en valor i la projecció del disseny i les indústries creatives de la ciutat.

Sobre el Disseny Hub Barcelona:

Com a seu del Museu del Disseny és el centre per a la conservació, estudi i difusió del patrimoni de les arts de l'objecte i del disseny. 

Com a seu del Barcelona centre de Disseny (BcD) i del Foment de les Arts i el Disseny (FAD) dona suport a la projecció social, econòmica i cultural dels sectors del disseny i fomenta la recerca, la innovació, la creativitat i l’intercanvi entre les empreses, els professionals i les entitats vinculades a aquest sector estratègic de Barcelona.

Objectius i línies de treball:

La Mesura de Govern d’Indústries Creatives (2019) determina la funció del Disseny Hub Barcelona com a instrument municipal per desenvolupar les polítiques de promoció de les indústries creatives, acollir, representar, desenvolupar i exposar el talent creatiu de la ciutat i establir-ne les relacions corresponents amb els centres de formació, els creadors i els entorns empresarials a escala local i internacional.

El Disseny Hub Barcelona:

    • - Aglutina i dona coherència als recursos i les polítiques municipals en l’àmbit del disseny i les indústries creatives que es desenvolupen des de diferents departaments.

    • - Lidera, desenvolupa i visibilitza activitats de reflexió i difusió (exposicions, esdeveniments, congressos, festivals, tallers, recerca, etc.) sota el paraigua del disseny.

    • - Assegura un calendari de programes basat en la qualitat de les activitats i la representativitat de l’heterogeneïtat de les indústries creatives.

    • - Gestiona els interessos comuns dels equipaments i les associacions que hi estan establerts de manera estable i ho fa col·legiadament amb les direccions de cadascun d’ells, i de manera específica respecte a tot allò que suposa la seva participació en la gestió global de l’equipament, més enllà de les funcions pròpies de cadascun d’ells.

    • - Gestiona els interessos i els objectius propis d’un clúster creatiu al voltant del disseny que agrupa escoles, associacions i empreses de l’àmbit de les indústries creatives diverses i a les quals reuneix i potencia, en la mesura que comparteixen objectius comuns.