Què és el Disseny Hub?

El Disseny Hub Barcelona és un equipament municipal obert, innovador i experimental dedicat físicament i conceptualment a ser motor i impulsor de l’economia del coneixement, la creativitat i la innovació. És un centre multifuncional i pluridisciplinari que actua per situar el sector emergent del disseny com un referent a Europa i al món.

L’equipament és la gran porta d’entrada al barri del Poblenou i al districte de la innovació, el 22@. Amb un perfil arquitectònic singular, l’espai projecta els seus voladissos i façanes sobre la nova centralitat de la plaça de les Glòries. L’àmplia diversitat d’espais, sales i serveis garanteix el compliment de la missió d’esdevenir el centre de referència del disseny a Catalunya i un espai obert a tots els públics.

El Disseny Hub Barcelona actua com a nucli de dinamització i transformació de la ciutat, les empreses i els professionals del disseny des de 2012. L’espai ha consolidat un gruix d’activitats extraordinari, impulsades pels diferents operadors que són els responsables de la gestió d’aquest equipament públic. Aquestes activitats estan convertint el Disseny Hub en un espai model i en un instrument de projecció de la ciutat als seus veïns i a la resta de la ciutadania que es tradueix en accions, programes i propostes de rellevància internacional.

El Disseny Hub és també un dels primers models de gestió compartida que incorpora en el seu govern operadors públics i privats que articulen el seu funcionament a través del Pla Director. Amb aquesta fórmula singular d’organització, l’espai ha esdevingut residència permanent dels agents més rellevants del sector de les indústries creatives de Barcelona que treballen conjuntament amb l’Administració per assolir objectius comuns en els àmbits de la cultura, l’economia i el progrés social. Disseny Hub Barcelona s’integra orgànicament dins la direccions de l’Institut de Cultura de Barcelona.