Suggeriments i consultes

L’Ajuntament de Barcelona ofereix aquest canal perquè hi feu arribar incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis municipals.

A fi que la vostra petició sigui resolta com més aviat millor, és molt important que la classifiqueu correctament. Cal introduir les consultes als apartats:

Informació i consultes.

Queixes i suggeriments

També hi podeu consultar l’estat de la petició i/o reclamar-la.

Gràcies per utilitzar aquest servei.