Plural és un equipament municipal dirigit a la població masculina que vol fer canvis cap a models relacionals més oberts, respectuosos i saludables. Un espai proper pensat per acompanyar-te en aquells dubtes que apareixen en els diferents moments de la vida.

Precisament perquè els homes també tenen gènere, reflexionar sobre els impactes que tenen en les nostres vides determinades maneres de ser homes ens ajudarà a millorar les nostres relacions socials i personals.

Què hi trobaràs?

A Plural hi ha professionals de l’atenció social que ofereixen:

  • Atenció psicològica individual i grupal
  • Assessorament jurídic i tècnic
  • Activitats sobre masculinitats igualitàries
  • Formacions en masculinitat i gènere
  • Recursos i eines per a la ciutadania i els professionals

A més, Plural facilita el seu equipament a agents socials i associacions que vulguin fomentar i promocionar el treball de masculinitats a la ciutat.

El Plural ofereix serveis com el Servei d’Atenció a Homes per promoure relacions no violentes (SAH) i el projecte “Canviem-ho”, entre d’altres.

fotografia taller canviem-ho

Projecte “Canviem-ho”

El projecte “Canviem-ho” promou accions de sensibilització prevenció entre els joves i homes de la ciutat de Barcelona per promoure models de masculinitat més equitatius, justos i saludables i també imparteix formació per a professionals de la xarxa de serveis socials.

Servei d'Atenció als Homes (SAH)

Adreçat als homes que exerceixen o han exercit violència cap a la seva parella i volen canviar la seva manera de relacionar-se.

Servei d’atenció a joves (SAH Joves)

Dirigit a nois d’entre 12 i 17 anys que mantenen o han mantingut relacions abusives de parella i volen assolir relacions més respectuoses i igualitàries.

Treball en xarxa

Participació i colideratge en projectes amb altres serveis i agents de la ciutat que treballen masculinitats.

Centre de masculinitats Plural

Centre Plural
  • Avinguda del Marquès de l’Argentera, 22, 08003 (Ciutat Vella) Barcelona
  • 933491610
  • plural@bcn.cat