Jornades d´actualització científica i didàctica 12ª edició

El curs abordarà la temàtica des de la doble perspectiva de la historiografia i els estudis culturals i literaris, sempre dirigida a la translació de coneixements i experiències en l´àmbit educatiu. S´obrirà amb una sessió dedicada a diversos enfocaments teòrics. Les tres següents recorreran la part central del segle XX a Espanya i a Catalunya –de la Segona República a la Transició– i atendran l´experiència de les dones i les seves lluites en els àmbits de la política, la societat, la cultura i les lletres. La darrera sessió se centrarà en les pedagogies feministes aplicades a l´educació i a experiències concretes d´intervenció en l´aula.

Es lliurarà a les persones participants un certificat d´aprofitament
de 20 hores emès per la UAB, amb plena validesa oficial, inclòs el
reconeixement com a activitat de formació permanent del professorat.

Data límit d´inscripció: 5 de juny de 2020

Matriculació mitjançant l'enllaç

Organitzen:
- Centre d´Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB)
- Fundació Carles Pi i Sunyer d´Estudis Autonòmics i Locals

Horaris

En línia

Districte:
Barri:
Població:
Barcelona