El Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH) és un servei públic i gratuït de l’Ajuntament de Barcelona que s’adreça als homes de la nostra ciutat que volen canviar actituds, conductes i creences per relacionar-se de manera més respectuosa i no violenta.

El SAH intervé en les diferents formes de la violència masclista (física, psicològica, sexual i econòmica) que es produeixen en àmbits com la família, la parella o els entorns socials o comunitaris.

També du a terme prevenció de la violència masclista a través d’accions de sensibilització i promoció amb la ciutadania, així com accions formatives per a professionals de la xarxa dels serveis socials de la ciutat (projecte “Canviem-ho”).

El dispositiu l’integren professionals que ofereixen informació, atenció psicològica, assessorament jurídic amb l’objectiu de facilitar eines i recursos als homes de la ciutat per relacionar-se d’una manera positiva, saludable i respectuosa i evitar l’ús de la violència.

El Servei d’Atenció Homes (SAH) organitza els recursos i tractaments que té en diversos programes: 

  • Programa d’atenció a homes
  • Programa d’atenció a joves
  • Projecte “Canviem-ho”
foto atenció psicològoca a un home

Programa d’atenció a homes

El programa d’atenció a homes s’adreça a homes més grans de 21 anys que voluntàriament volen rebre acompanyament psicològic per relacionar-se de manera no violenta en qualsevol dels àmbits relacionals: la parella, la família o l’entorn laboral o social.

imatge peus joves

Programa d’atenció a joves

El programa d’atenció a joves s’adreça a adolescents i joves de 12 a 21 anys que mostren comportaments abusius i masclistes, en àmbits com la parella, la família o al seu entorn social.

fotografia taller canviem-ho

Projecte “Canviem-ho”

El projecte “Canviem-ho” promou accions de sensibilització prevenció entre els joves i homes de la ciutat de Barcelona per promoure models de masculinitat més equitatius, justos i saludables i també imparteix formació per a professionals de la xarxa de serveis socials.

Com puc contactar amb el servei?

Servei d'Atenció a Homes per a la Promoció de Relacions no Violentes
  • Avinguda del Marquès de l’Argentera, 22, 08003 (Ciutat Vella) Barcelona
  • 933491610
  • sah@bcn.cat