A Barcelona fem urbanisme de gènere

26/02/2019 - 14:01

Dones i feminismes. Resum de la jornada "A Barcelona fem urbanisme de gènere" celebrada el passat 14 de febrer

Amb un auditori de més de 100 urbanistes, arquitectes, personal tècnic i persones interessades en les polítiques de gènere i de l’espai urbà, el passat 14 de febrer vam presentar les experiències de l’Ajuntament de Barcelona en la incorporació de la perspectiva de gènere a l’urbanisme de la ciutat.

La primera taula de la jornada es va centrar en les marxes exploratòries de vida quotidiana, rutes urbanes que permeten fer auditories d’espai urbà a partir de l’observació, l’experiència directa i la participació de les dones. Incorporant, així, la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i en les propostes de transformació dels espais públics. L’Ajuntament ha elaborat una metodologia específica de marxes que s’ha recollit en el primer dels nous Quaderns Metodològics Feministes i que es va presentar en aquesta taula. A partir d’aquest document es proporcionen eines per a la transformació feminista de l’espai públic i urbà i es fixen uns objectius a assolir establint criteris comuns metodològics que facilitin la realització de les marxes. Aquesta metodologia s’ha posat en pràctica, testat i validat a les 6 marxes dutes a termes en el marc del projecte de Pla de Barris (Trinitat Vella, Trinitat Nova, Bon Pastor i Baró de Viver, La Verneda i la Pau, Besòs-Maresme i La Marina).

Precisament, a continuació, dues dones participants a les marxes del Pla de Barris de La Verneda i La Pau, la Fredes Giménez i la Nàdia Moreno, van explicar la seva experiència. En aquest barri, la iniciativa de les marxes ha permès no només incorporar la perspectiva de gènere en les transformacions urbanes previstes, sinó també la creació d’un grup de dones que posen en comú inquietuds i necessitats i s’impliquen de forma activa en la recerca respostes i solucions.

Per tancar la primera taula, es van presentar els resultats específics de la marxa exploratòria de vida quotidiana realitzada a la Trinitat Nova. La generació de solucions a les demandes i necessitats sorgides de la marxa va ser una oportunitat per articular propostes transversals a construir entre tots els agents implicats (Districte de Nou Barris, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Institut Municipal Parc i Jardins, GUB, entitats i equipaments, etc.). En definitiva, la marxa permeté explorar solucions complexes i innovadores.

La segona taula de la jornada es centrà en els projectes de transformació urbana que incorporen la perspectiva de gènere. Per això, es presentà el projecte de transformació de La Meridiana i, concretament, com s’ha tingut en compte la mirada de gènere i, a través d’un procés participatiu s’han identificat i potenciat els eixos transversals més importants, s’han definit creuaments segurs, amb els temps semafòrics adequats, s’ha previst incidir en la percepció de seguretat, i s’ha establert la necessitat de fer èmfasi en el manteniment, la neteja i el verd urbà.

Per últim, en el marc d’aquesta segona taula es presentà el Manual d’urbanisme de la vida quotidiana: un document guia que recull els criteris de gènere dirigit als equips tècnics que participen en la planificació, la redacció i l’execució dels plans i projectes de la ciutat. Aquest manual concep la ciutat com un tot, té en compte la seva complexitat, i proposa treballar a diferents escales per incloure factors tan diversos com el temps, el teixit social o el grau d’autonomia dels seus habitants.