El salari mitjà anual de les dones va ser una quarta part més baix que el dels homes

07/08/2016 - 10:15

Ocupació. Barcelona publica un informe sobre salaris mitjans dels treballadors assalariats residents a la ciutat durant el 2014.

L’Ajuntament de Barcelona disposa, per primer cop, d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona amb característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector que els ocupa. L’explotació portada a terme pel Gabinet Tècnic de Programació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), permet disposar per primera vegada d’aquestes dades que, entre altres aspectes, revelen que el sou mitjà dels residents a Barcelona l’any 2014 va ser de 28.649 euros bruts anuals, superior en un 14,% al de Catalunya i en un 22,8% al d’Espanya.

L’estadística se centra en els salaris mitjans de l’any 2014 de les persones assalariades del Règim General de la Seguretat Social –excepte dels treballadors de la llar– residents a Barcelona. Tot i que l’àmbit de l’estadística de salaris és la ciutat de Barcelona, també es compara, com a referència, amb els salaris mitjans de Catalunya i Espanya.

Més enllà del sou mitjà dels residents a Barcelona l’any 2014, l’informe revela que per sexe, el salari mitjà anual de les dones va ser una quarta part inferior al dels homes. Aquesta proporció es manté tant a Catalunya com a Espanya.

Per edat quinquennal, el salari mitjà augmenta a mesura que augmenten els trams d’edat, si bé el tram amb un sou mitjà més elevat és el grup de 55-59 anys, superior al del de 60-64 anys. Per seccions d’activitat de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE, 2009), el sou mitjà més alt es registra en les activitats financeres i d’assegurances (54.158 euros), que gairebé dobla el de la mitjana de la ciutat, mentre que en l’extrem oposat se situa l’hosteleria (15.055 euros), amb gairebé la meitat del sou mitjà barceloní.