La incorporació de la perspectiva de gènere als equipaments municipals

14/07/2020 - 14:40

La perspectiva de gènere als equipaments municipals

Un nou estudi aporta propostes i recomanacions per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona.

Barcelona té prop de 900 equipaments municipals de diferents tipus: infantils, esportius, culturals, per la gent gran, comercials, etc. Són llocs de trobada i socialització per a totes les persones i la seva posada en marxa i consolidació ofereix nous espais on poder establir relacions i dur a terme múltiples activitats. Per això, els equipaments municipals han de ser espais inclusius, i el seu disseny, implantació i gestió han de situar la vida al centre.

Malgrat tot,  l’espai públic i els equipaments municipals —que formen part d’aquest espai d’ús públic— no són neutres al gènere. Existeix una bretxa en l’ús dels serveis i dels equipaments municipals que fan dones i homes, en funció dels rols tradicionals i les desigualtats de gènere que condicionen la seva quotidianitat.

L’estudi, promogut per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona, ha estat realitzat per Ana Paricio, i Alba Domínguez i Konstantina Chrysostomou de la Cooperativa Pla Estel. S’hi han analitzat 7 tipus d’equipaments municipals, observant els elements, tant de l’interior com de l’exterior, que poden estar generant aquests usos diferencials per sexe, o bé experiències d’usuari o usuària diferents. Així, s’han examinat aspectes com l’accessibilitat, la percepció de confortabilitat, autonomia i seguretat, la polivalència, la connexió amb l’espai públic, etc. Tot plegat, tenint en compte la intersecció de variables de gènere, edat, cultura, opció sexual, capacitat, classe social, entre d’altres.

Fruit d’aquest treball, s’han formulat un seguit de recomanacions i propostes per una transformació feminista dels equipaments com, per exemple, en relació amb els espais de relació i de trobada. Es considera que aquests propicien que el control informal es faci de manera espontània i, per això, es proposa situar l’espai d’informació del centre amb una bona visual de l’entrada i els espais intermedis; fer que l’espai d’accés al centre sigui compartit amb l’accés a altres equipaments; posar sofàs i elements d’estada als espais d’entrada; o connectar l’espai de joc infantil amb la planta baixa.

L’estudi i les seves conclusions es van presentar en una sessió de treball interna que va aplegar més de 60 persones dels principals departaments i òrgans de l’Ajuntament implicats en el disseny, la implantació i la gestió dels diferents tipus d’equipaments. Aquesta tingué lloc el passat dimarts 7 de juliol i fou el tret de sortida per la creació d’un grup de treball que dissenyi una futura Mesura de Govern d’equipaments municipals feministes.