Més atenció i més especialitzada a les persones sense llar

14/05/2018 - 21:29

Sensellarisme. Increment dels recursos municipals per oferir-los estabilitat econòmica, emocional i habitacional, i donar-los la màxima autonomia.

Als carrers de Barcelona dormen cada nit al voltant de mil persones. La falta d'accés a l'habitatge, combinada amb la precarietat laboral, obliga a construir i adaptar centres d'acollida i a millorar l'atenció. L'objectiu és que les persones sense llar aconsegueixin una estabilitat econòmica, emocional i habitacional que els permeti la màxima autonomia.

Amb el recompte que va fer la XAPSLL el maig del 2017 es van comptar 1.026 persones que pernoctaven a la via pública, i als centres residencials i pisos de programes públics i privats hi passaven la nit 2.006 persones més. Comptant les 417 persones que pernocten en assentaments informals en alguns solars de la ciutat, la xifra se situa en un total de 3.383 persones que viuen en situació d’exclusió residencial a la ciutat.

La falta d’accés a l’habitatge combinada amb la precarietat laboral fa que el nombre de persones ateses pels serveis de la XAPSLL hagi crescut del 5% l’any 2012 al 15% el 2017. Disposar d’ingressos per rendes de treball no garanteix accedir a una habitació de lloguer i encara menys a un habitatge; la conseqüència d’això és l’increment del temps d’estada als equipaments.

Nous equipaments municipals

A Barcelona hi ha tres centres de primera acollida que donen servei directe a persones sense llar. A partir de les aportacions de persones usuàries, professionals i voluntariat, s’han millorat els equipaments de primera atenció (higiene, menjadors i centres de dia) i s’han planificat reformes als centres residencials de primera acollida que s’executaran a partir de l’octubre del 2018. Els tres centres, inicialment pensats per a l’acollida nocturna, donaran servei durant tot el dia i la nit, i disposaran d’uns espais exteriors amplis i adequats on es podrà fer activitat física amb capacitat per a cent persones.

Al novembre del 2016 es va posar en funcionament el centre de Sant Pere Més Baix d’habitatges amb suport social amb 48 places repartides en 12 unitats de convivència. Amb l’objectiu d’oferir una atenció adequada a les persones amb problemes de salut mental que són ateses als centres, l’Àrea de Drets Socials i la Fundació Sant Pere Claver van posar en marxa al març del 2017 el centre residencial Cal Muns. Al gener d’aquest any 2018 es va obrir el centre Maria Feixa, gestionat per la Fundació APIP-ACAM, amb 22 places per a joves sense llar.

A l’octubre del 2018 es posaran en funcionament vint allotjaments d’inclusió per a persones soles i parelles al carrer de Tànger, i durant el 2019 s’obriran centres del carrer d’Alí Bei amb quinze allotjaments amb serveis per a famílies, i del carrer dels Mestres Casals i Martorell amb catorze allotjaments amb serveis per a persones soles i parelles.

D’altra banda, durant els propers mesos es reformaran els centres de primera acollida (Císter, Zona Franca i Nou Barris), que suposaran un petit increment de vint places, i s’ampliaran els espais disponibles per millorar la privacitat de les persones residents i l’atenció social.

Seguint les propostes de persones usuàries i del grup de sensellarisme del Consell Municipal de Benestar Social, s’ha canviat la metodologia de sol·licituds de places als centres de primera acollida de la Zona Franca, Sarrià i Nou Barris, i s’han eliminat, així, les cues a la porta i per a les entrevistes personals dels sol·licitants durant el dia. Les persones entrevistades passen a formar part d’una llista i se les localitza quan queda una plaça lliure per a elles.

D’altra banda, s’ha consensuat amb Habitatge que en l’adjudicació dels pisos de protecció social a col·lectius vulnerables, s‘introduiria com a criteri puntuable el sensellarisme amb un informe social que confirmi que la persona o família està preparada per accedir a un habitatge.

Millores en la mobilitat

Les persones sense llar disposen d’un títol de transport bonificat: una targeta T50/30 a preu de T10 que s’obté facilitant un informe social a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Al febrer d’aquest 2018 ja s’havien proporcionat 325 targetes als equipaments i 828 més a través dels equips d’atenció en medi obert i del SIS Tractament.